18.12.19 ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΝΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2020