Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ως Εισηγητής στο σ/ν του Υπ.Οικονομικών

Ομιλία στο νομοσχέδιο του Υπουργείο Υγείας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Ομιλία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Ομιλία στην Επ.Περιφερειών για την ανάπτυξη των Περιφερειών στο νέο επενδυτικό περιβάλλον

Κοινή Συνεδρίαση Επιτροπών Περιφερειών και Περιβάλλοντος

Ομιλία στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών για τη Νησιωτική Πολιτική