Ομιλία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις στρατηγικές επενδύσεις

Ομιλία για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Υποεπιτροπή Νησιωτικών και ορεινών περιοχών – Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο – Πράσινη ενεργειακή μετάβαση για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές

Επιτροπή Περιφερειών, Προτάσεις και κίνητρα για τη στελέχωση των δομών δημόσιας υγείας

Ομιλία στην Ολομέλεια στο νομοσχεδίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ομιλία στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής