Ομιλία στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων

Ομιλία στην Επ.Οικονομικών Υποθέσεων για τις ρυθμίσεις στην εξαγορά κατεχομένων ακινήτων

Ομιλία στην Επιτροπή Περιφερειών για την αειφόρο ανάπτυξη λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών

Ομιλία στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Ομιλία στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ομιλία στην Επιτροπή Περιφερειών στη συνεδρίαση για τον αεροπορικό τουρισμό