23/01/2021

Πρόταση για νέο Διοικητικό Κέντρο στη Ρόδο και αξιοποίηση κτιρίων του Δημοσίου στο ιστορικό κέντρο

Η Ρόδος έχει ανάγκη από ένα συνολικό ανασχεδιασμό του δημόσιου χώρου στο ιστορικό της κέντρο, έναν ανασχεδιασμό που προκύπτει από την αξιοποίηση και αλλαγή χρήσης όλων των ακινήτων του δημοσίου στο ιστορικό κέντρο. Τα ακίνητα αυτά, εδώ και πολλά χρόνια, στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες. Οι συνθήκες όμως έχουν αλλάξει, όπως και οι ανάγκες, με αποτέλεσμα τα κτίρια αυτά να μην θεωρούνται …

Συνέχεια