Όπως είναι γνωστό αντικείμενο των συγκεκριμένων υγειονομικών επιτροπών είναι η εξέταση των αιτημάτων των ασφαλισμένων για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, όπως προβλέπεται από τους επιμέρους κανονισμoύς των ασφαλιστικών ταμείων.
 
Η μη λειτουργία αυτών των επιτροπών σε Κάλυμνο και Λέρο, οδηγεί τους ασφαλισμένους να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στην Κω αλλά να μην είναι σε θέση να μεταβούν εκεί για να εξεταστούν από την επιτροπή, λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης αλλά και της δυσκολίας στις μετακινήσεις στο νησιωτικό χώρο.
 
Αυτό, όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας, έχει ως αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται αλλά και να τυγχάνουν άνισης αντιμετώπισης αφού πολλές φορές οι αιτήσεις απορρίπτονται χωρίς  να έχουν τη δυνατότητα οι ασφαλισμένοι να εξεταστούν από την υγειονομική επιτροπή.
 
Σε δήλωση του ο κ. Κόνσολας επισημαίνει:
 
«Πρέπει άμεσα να λειτουργήσουν υγειονομικές επιτροπές σε Κάλυμνο και Λέρο. Υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας που μπορούν να τις στελεχώσουν.
 
Δεν είναι αποδεκτό να υποβάλλονται οι ασφαλισμένοι σε τέτοια ταλαιπωρία και να χρειάζεται να μεταβούν στην Κω για να είναι βέβαιοι ότι θα τους χορηγηθεί αναρρωτική άδεια».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
E Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας
 
ΘΕΜΑ: ‘’ʼμεση λειτουργία των επιτροπών ΑΕΥ του ΠΕΔΥ σε Κάλυμνο και Λέρο’’
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Όπως γνωρίζετε, με την υπ.αριθ. 201/164/27.2.2014 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ καθορίστηκε, ως αντικείμενο και αρμοδιότητα των ΑΕΥ, η εξέταση των αιτημάτων των ασφαλισμένων για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών σύμφωνα με τους επιμέρους κανονισμούς των ασφαλιστικών ταμείων.
 
Στο νησιωτικό χώρο καταγράφεται σοβαρό πρόβλημα δυσλειτουργίας των υγειονομικών επιτροπών.
 
Ιδιαίτερα στην Κάλυμνο και στη Λέρο, το πρόβλημα είναι τεράστιο αφού οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να μεταφερθούν στην Κω και να εξεταστούν από την εκεί επιτροπή.
 
Είναι, όμως, δεδομένο ότι δεν μπορούν να μεταβούν και οι ασφαλισμένοι λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η μετακίνησή τους αλλά και η δυσκολία αυτής λόγω της υφιστάμενης γεωγραφικής ασυνέχειας.
 
Το παραπάνω, έχει ως αποτέλεσμα πολλές αιτήσεις να απορρίπτονται χωρίς να έχουν τη δυνατότητα οι ασφαλισμένοι να εξεταστούν από την υγειονομική επιτροπή.
 
Λόγοι ισονομίας επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση αυτών των δυσλειτουργιών. Στην Κάλυμνο και στη Λέρο υπάρχουν γιατροί, από τα νοσοκομεία και τις δημόσιες δομές υγείας που μπορούν να στελεχώσουν τις ΑΥΕ και να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλο νησί.
 
Καθίσταται, επίσης, επιτακτική ανάγκη και η δημιουργία μιας Δευτεροβάθμιας Επιτροπής με έδρα την Κάλυμνο ώστε να εξυπηρετούνται όχι μόνο οι ασφαλισμένοι που κατοικούν στο νησί αλλά και οι ασφαλισμένοι στη Λέρο, στην Πάτμο, στην Αστυπάλαια, στους Λειψούς, στο Αγαθονήσι και στους Αρκιούς.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση σύσταση, στελέχωση και λειτουργία ΑΕΥ του ΠΕΔΥ σε Κάλυμνο και Λέρο.
 
2. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στη σύσταση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής με έδρα την Κάλυμνο που θα εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους 7 νησιών (Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Αστυπάλαια, Αρκιοί, Αγαθονήσι, Λειψοί).
 
Ο Ερωτών Βουλευτής