Ιδιαίτερα όταν τα μνημεία αυτά αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες και ενισχύουν τον τουρισμό μας σε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα.
 
Σε περιοχές, όπως είναι η Ρόδος, που αποτελούν τόπο προορισμού για χιλιάδες επισκέπτες και διαθέτουν ένα τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο, η συντήρηση των μνημείων είναι επιβεβλημένη.
 
Δυστυχώς, το Αρχαίο Στάδιο της Ρόδου, ο αρχαιολογικός χώρος και τα μνημεία που βρίσκονται στην περιοχή, εμφανίζουν μία απογοητευτική εικόνα εγκατάλειψης που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.
 
Η εικόνα του περιβάλλοντος χώρου απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί εικόνα αρχαιολογικού χώρου, επισκέψιμου και προσβάσιμου.
 
Δεν έχει γίνει, επίσης, συντήρηση των μνημείων, τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα οι φθορές να είναι εμφανείς και τα τελευταία να κινδυνεύουν να υποστούν ανεπανόρθωτες βλάβες.
 
Το μαρμάρινο θέατρο παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης με πολλά μάρμαρα να έχουν αποκολληθεί, ενώ ο Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Ακρόπολη της Ρόδου χρήζει άμεσων εργασιών συντήρησης αφού οι κίονες και το επιστύλιο είναι ετοιμόρροποι.
 
Επισυνάπτω προς ενημέρωσή σας αναλυτικό ρεπορτάζ και φωτογραφίες από την εφημερίδα Ροδιακή της 3ης Ιουλίου 2013, που αποκαλύπτουν τη φθορά και την έλλειψη συντήρησης των μνημείων.
 
Επίσης, είναι καιρός να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί μια μελέτη ενοποίησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων στο Αρχαίο Στάδιο της Ρόδου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να ενισχύει με τις απαραίτητες πιστώσεις την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης των μνημείων και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου.
 
2. Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η εκπόνηση, η ολοκλήρωση και η υλοποίηση μελέτης για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στη συγκεκριμένη περιοχή.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Βουλευτής Δωδεκανήσου