Επισημαίνουν  ότι, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2016, βρέθηκαν υψηλές ποσότητας Αεριογόνου Ψευδομονάδας.
Τονίζουν ότι και σε δεύτερο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 22/12/16 , τα αποτελέσματα ήταν αποθαρρυντικά καθώς η ποσότητα αεριογόνου ψευδομονάδας δεν είχε εξαλειφθεί.
 
Είναι ιατρικά επιβεβαιωμένο, ότι η συγκεκριμένη ψευδομονάδα, προκαλεί αναπνευστικές λοιμώξεις στους ασθενείς με ινοκυστική νόσο, σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς καθώς και σε χρόνιους πνευμονοπαθείς, όπου προκαλεί κυρίως πνευμονία.
 
Όπως αναφέρουν στην ερώτησή τους οι Βουλευτές, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, μαζί με την έκθεση αποτελεσμάτων, επισήμανε και την ανεπάρκεια του Νοσοκομείου να αναπτύξει βασικά συστήματα ασφαλείας που επιβάλλεται να υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο από τον ΠΟΥ, όπως το σύστημα τύπου HACCP για το πόσιμο νερό. Ακόμη, συστήνεται, στα πλαίσια της έκθεσης, να αναπτυχθούν σχεδιαγράμματα υδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλά και να καταγραφούν οι κίνδυνοι και οι περιοχές αυξημένου κινδύνου.
 
Ο Μάνος Κόνσολας και ο Βασίλης Οικονόμου ερωτούν τον Υπουργό Υγείας, αν έγινε νεώτερος έλεγχος και τι ευρήματα υπήρξαν σε αυτόν, αλλά και αν το νοσοκομείο έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και  καλύτερης παρακολούθησης του συστήματος ύδρευσης.
 
Σε δήλωσή του ο κ.Κόνσολας τονίζει:
 
«Το ζήτημα είναι μείζον, συνδέεται με τη δημόσια υγεία αλλά και την ασφάλεια των ασθενών του νοσοκομείου.
 
Το Υπουργείο Υγείας και η διοίκηση του νοσοκομείου δεν οφείλουν μόνο απαντήσεις και εξηγήσεις σχετικά με όλα όσα συνέβησαν. 
 
Οφείλουν να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια των ασθενών αλλά και όλων όσων εργάζονται στο νοσοκομείο της Ρόδου».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης των Βουλευτών:
 
                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ 3320/09-02-2017
                                                
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Προς: Υπουργό Υγείας
 
 
Θέμα:  Σε καραντίνα το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου!  Επικίνδυνοι Μικροοργανισμοί στο Νερό!!
 
 
Κύριε Υπουργέ,
 
 
Έπειτα από τη διαπίστωση ότι το νερό του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» μύριζε μούχλα, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος στο νερό, στις 11/11/16, από το Τμήμα Περιβ. Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου. Στα αποτελέσματα βρέθηκαν ανεπίτρεπτα υψηλές ποσότητας Αεριογόνου Ψευδομονάδας. 
 
Είναι απαράδεκτο τέτοιου είδους μικροοργανισμοί να βρίσκονται σε υδρευτικά συστήματα νοσοκομείων καθώς η υψηλή ανθεκτικότητα της Αεριογόνου Ψευδομονάδας στα περισσότερα από τα συνηθισμένα αντιβιοτικά την καθιστά αρκετά επικίνδυνη, ειδικά σε άτομα με ήδη επιβαρυμένο ανοσοποιητικό. Είναι ιατρικά επιβεβαιωμένο ότι η συγκεκριμένη ψευδομονάδα προκαλεί αναπνευστικές λοιμώξεις στους ασθενείς με ινοκυστική νόσο, σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς καθώς και σε χρόνιους πνευμονοπαθείς όπου προκαλεί κυρίως πνευμονία.
 
Αν και τέθηκε σε «καραντίνα» το Νοσοκομείο, σε δεύτερο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 22/12/16 , τα αποτελέσματα ήταν αποθαρρυντικά καθώς η ψευδομονάδα δεν είχε καταφέρει να εξαλειφτεί.
 
Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου μαζί με την έκθεση αποτελεσμάτων επισήμανε και την ανεπάρκεια του Νοσοκομείου να αναπτύξει βασικά συστήματα ασφαλείας που επιβάλλεται να υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο από τον ΠΟΥ, όπως το σύστημα τύπου HACCP για το πόσιμο νερό. Ακόμη, συστήνεται, στα πλαίσια της έκθεσης, να αναπτυχθούν σχεδιαγράμματα υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και να καταγραφούν οι κίνδυνοι και οι περιοχές αυξημένου κινδύνου.
 
 
Κατόπιν αυτών,
 
 
Ερωτάστε: 
 
1.Γνωρίζετε τις τιμές σε μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο νερό του Νοσοκομείου της Ρόδου αυτή τη στιγμή;
 
2.Έχει γίνει εκ νέου έλεγχος από τις 22/12/16 και ύστερα ώστε να διαπιστωθεί αν η Αεριογόνος Ψευδομονάδα έχει εξαληφθεί από το σύστημα νερού; Αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα;
 
3.Τι από τα συνιστώμενα μέτρα πρόληψης και καλύτερης παρακολούθησης του υδρευτικού συστήματος έχετε υλοποιήσει έως τώρα η Διοίκηση του Νοσοκομείου;
 
4.Τηρείται αυτή τη στιγμή ημερολόγιο ύδρευσης και βιβλίο αποτελεσμάτων μετρήσεων στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου;
 
 
 
 
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ