Έπειτα από τη διαπίστωση ότι το νερό του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» μύριζε μούχλα, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος στο νερό, στις 11/11/16, από το Τμήμα Περιβ. Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου. Στα αποτελέσματα βρέθηκαν ανεπίτρεπτα υψηλές ποσότητας Αεριογόνου Ψευδομονάδας. 
 
Είναι απαράδεκτο τέτοιου είδους μικροοργανισμοί να βρίσκονται σε υδρευτικά συστήματα νοσοκομείων καθώς η υψηλή ανθεκτικότητα της Αεριογόνου Ψευδομονάδας στα περισσότερα από τα συνηθισμένα αντιβιοτικά την καθιστά αρκετά επικίνδυνη, ειδικά σε άτομα με ήδη επιβαρυμένο ανοσοποιητικό. Είναι ιατρικά επιβεβαιωμένο ότι η συγκεκριμένη ψευδομονάδα προκαλεί αναπνευστικές λοιμώξεις στους ασθενείς με ινοκυστική νόσο, σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς καθώς και σε χρόνιους πνευμονοπαθείς όπου προκαλεί κυρίως πνευμονία.
 
Αν και τέθηκε σε «καραντίνα» το Νοσοκομείο, σε δεύτερο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 22/12/16 , τα αποτελέσματα ήταν αποθαρρυντικά καθώς η ψευδομονάδα δεν είχε καταφέρει να εξαλειφτεί.
 
Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου μαζί με την έκθεση αποτελεσμάτων επισήμανε και την ανεπάρκεια του Νοσοκομείου να αναπτύξει βασικά συστήματα ασφαλείας που επιβάλλεται να υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο από τον ΠΟΥ, όπως το σύστημα τύπου HACCP για το πόσιμο νερό. Ακόμη, συστήνεται, στα πλαίσια της έκθεσης, να αναπτυχθούν σχεδιαγράμματα υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και να καταγραφούν οι κίνδυνοι και οι περιοχές αυξημένου κινδύνου.
 
Κατόπιν αυτών,
 
 
Ερωτάστε: 
 
1.Γνωρίζετε τις τιμές σε μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο νερό του Νοσοκομείου της Ρόδου αυτή τη στιγμή;
 
2.Έχει γίνει εκ νέου έλεγχος από τις 22/12/16 και ύστερα ώστε να διαπιστωθεί αν η Αεριογόνος Ψευδομονάδα έχει εξαληφθεί από το σύστημα νερού; Αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα;
 
3.Τι από τα συνιστώμενα μέτρα πρόληψης και καλύτερης παρακολούθησης του υδρευτικού συστήματος έχετε υλοποιήσει έως τώρα η Διοίκηση του Νοσοκομείου;
 
4.Τηρείται αυτή τη στιγμή ημερολόγιο ύδρευσης και βιβλίο αποτελεσμάτων μετρήσεων στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου;
 
 
 
 
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ