«Το περασμένο καλοκαίρι αναδείξαμε τον υπαρκτό κίνδυνο μείωσης των κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα μας, λόγω των κριτηρίων που ίσχυαν στη διανομή τους και σχετίζονταν με τα στοιχεία της Eurostat, μέχρι το 2009.
 
Μαζί με άλλους 12 συναδέλφους, από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, καταθέσαμε ερώτηση στο Κοινοβούλιο, θέσαμε το ζήτημα συνυπολογισμού και των δεδομένων που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα, μετά το 2009.
 
Την κοινή μας αγωνία αλλά και τις προτάσεις μας, στήριξαν ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
Αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν χαμένες μάχες.
 
Υπάρχει μόνο η τεκμηριωμένη συνεπής και συνεχής διεκδίκηση.
 
Ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και η χώρα, είχαν χθες όχι μία ανέλπιστη, για κάποιους επιτυχία, αλλά μία σημαντική επιτυχία που συντελέστηκε σε ένα δυσμενές περιβάλλον και σε μία ακόμα πιο δυσμενή συγκυρία.
 
Χθες η Ελλάδα αντί των 11 δις ευρώ, που θα έπαιρνε με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, εξασφάλισε:
 
-14.5 δις ευρώ από το ταμείο συνοχής.
 
-1.8 δις ευρώ για αγροτική ανάπτυξη
 
-2 δις ευρώ, λόγω της ύφεσης και της μεταβολής των δεικτών της ελληνικής οικονομίας. Το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να είναι περισσότερο αυξημένο όταν οριστικοποιηθούν οι δείκτες της ύφεσης και της ανεργίας.
 
Αποδεικνύεται ότι για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτούργησε με ευελιξία και κατένειμε κονδύλια με βάση, όχι το ΑΕΠ του 2009, αλλά τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα.
 
Η εξέλιξη αυτή είναι θετική και για την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, που θα έχει περισσότερους πόρους στη διάθεσή της, από αυτούς που αρχικά διαφαίνονταν.
 
Τώρα ξεκινά μία νέα προσπάθεια.
 
Τα χρήματα αυτά, που αναλογούν στη χώρα μας και την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, δεν πρέπει να κατανεμηθούν με τον τρόπο και τις πρακτικές του παρελθόντος.
 
Αντίθετα, πρέπει να ενσωματωθούν στην πραγματική οικονομία.
 
Στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 
Στην ενίσχυση του τουρισμού μας».