Το χειρότερο είναι ότι κινείται χωρίς να υπολογίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και τα ορθολογικά κριτήρια που πρέπει να διέπουν τους σχεδιασμούς της.
 
Έχοντας επιλέξει πεισματικά την εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας του νησιού, προχώρησε σε διαγωνισμό για την κατασκευή εργοστασίου που, όμως, κηρύχθηκε άγονος, αφού δεν υπήρξε ενδιαφέρον.
 
Το συγκεκριμένο μοντέλο υψηλής ενθαλπίας, εκτός του ότι δεν έχει χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, έχει υψηλό κόστος και επιβαρύνει το περιβάλλον.
 
Αντίθετα, η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας είναι μία λύση με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και αειφορίας.
 
Έχει χαμηλό οικονομικό κόστος, υλοποιείται άμεσα και μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες για τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στο νησί αλλά και να διασφαλίσει την παροχή κλιματισμού στα κτίρια της Νισύρου αλλά και την παροχή ζεστού – κρύου νερού.
 
Η Νίσυρος, όμως, αντιμετωπίζει προβλήματα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να πλήττεται η οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού αλλά και να προκαλούνται ανεπανόρθωτες βλάβες σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και προϊόντα. Τον περασμένο Νοέμβριο το νησί έμεινε για 12 ολόκληρες ώρες χωρίς ρεύμα, λόγω της απουσίας εξειδικευμένου υπαλλήλου της ΔΕΗ, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει τη συντήρηση και τη λειτουργία της γεννήτριας που είναι εγκατεστημένη στη Νίσυρο.
 
Το γεγονός αυτό είναι απαράδεκτο, συνιστά περιφρόνηση των πολιτών που κατοικούν στο νησί και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Μία πολύωρη διακοπή της ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα την θερινή περίοδο, θα προκαλέσει δυσμενείς και ανεπανόρθωτες επιπτώσεις.
 
Οφείλω, επίσης, να επισημάνω ότι στη Νίσυρο δεν έχουν προχωρήσει ακόμα τα έργα υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Ποιες είναι οι προθέσεις της ΔΕΗ για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου. Γιατί δεν επιλέγει την αξιοποίηση χαμηλής ενθαλπίας που έχει πολύ μικρότερο κόστος, είναι φιλική προς το περιβάλλον και μπορεί να καλύψει ενεργειακές ανάγκες του νησιού.
 
2. Εάν προτίθεται να τοποθετήσει στο νησί εξειδικευμένο υπάλληλο της ΔΕΗ, επιφορτισμένο με τη συντήρηση και λειτουργία της γεννήτριας, ώστε να αντιμετωπίζεται άμεσα μία ενδεχόμενη διακοπή ηλεκτροδότησης.
 
3. Εάν υπάρχει βούληση υλοποίησης του έργου της υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ, στο νησί.