Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος κ. Παλλάς, οι Πρόεδροι μέλη των τοπικών συμβουλίων από τη Σορωνή, τα Καλαβάρδα, τη Διμυλιά, τις Φάνες και πολίτες της περιοχής.
 
Από όλους τέθηκε το ζήτημα της έλλειψης αρμοδιοτήτων και πόρων των τοπικών συμβουλίων αλλά και μία σειρά θεμάτων όπως το ζήτημα της αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών  και των απαραίτητων έργων που πρέπει να γίνουν στο λιμανάκι στις Φάνες αλλά και την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων αποχέτευσης.
 
Ιδιαίτερη αναφορά και συζήτηση έγινε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρά καταστήματα στα χωριά της περιοχής, τα οποία ενδέχεται να επιδεινωθούν με την πιθανολογούμενη υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.
 
Από την πλευρά του ο κ. Κόνσολας, επισήμανε:
 
«Η ευρύτερη περιοχή έχει ανάγκη από ουσιαστικές παρεμβάσεις.
Η χρηματοδότηση των έργων επέκτασης και αναβάθμισης του λιμανιού στην Κάμειρο Σκάλα αλλά και στο λιμάνι των Φανών είναι άμεσης προτεραιότητας.
 
Διακρίνω και τον προβληματισμό που υπάρχει στους αιρετούς, σχετικά με τις περιορισμένες δυνατότητες των τοπικών συμβουλίων, η έλλειψη πόρων και αρμοδιοτήτων οδηγεί στην αδυναμία παραγωγής ουσιαστικού έργου και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχω ήδη εντάξει τα παραπάνω στις προτάσεις που κατέθεσα στον Υπουργό Εσωτερικών».