Στην Ερώτησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που απευθύνεται στον αρμόδιο Αν. Υπουργό, κ. Τόσκα, ο Μάνος Κόνσολας, επισημαίνει ότι είναι φύσει αδύνατον να ανταποκριθεί ο συγκεκριμένος αστυνομικός στα αυξημένα καθήκοντά του, αφού πέραν της αστυνόμευσης στο νησί είναι επιφορτισμένος και με τη διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Τήλο, με βάση το οργανόγραμμα που υπάρχει, θα έπρεπε να υπηρετούν τρεις αστυνομικοί.
 
Οι άλλοι δύο, όμως, είτε μετατέθηκαν είτε αποσπάστηκαν χωρίς προηγουμένως να έχουν αντικατασταθεί.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου τονίζει, επίσης, ότι ο Αστυνομικός Σταθμός Τήλου στερείται οχήματος προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες που υπάρχουν.
 
Ο Μάνος Κόνσολας ζητά την άμεση ενίσχυση με προσωπικό του Αστυνομικού Σταθμού Τήλου, με χρονικό ορίζοντα τις επικείμενες μεταθέσεις του Οκτωβρίου.
 
Παράλληλα, ζητά να διατεθεί για τις ανάγκες του Αστυνομικού Σταθμού Τήλου ένα νέο και σύγχρονο όχημα.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 
ΘΕΜΑ: «Απόλυτη υποστελέχωση του Αστυνομικού Σταθμού Τήλου, στον οποίο υπηρετεί ένας μόνο αστυνομικός»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Το Σχέδιο Προεδρικού  Διατάγματος για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ, είναι σαφές ότι προχωρά σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων προκειμένου να καλύψει την αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών.
 
Ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, το πρόβλημα αυτό έχει ιδιαίτερα οξυνθεί και η Πολιτεία οφείλει να αντιληφθεί ότι η αστυνόμευση και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα νησιά του Αιγαίου.
 
Ο αστυνομικός σταθμός της Τήλου αποτελεί ένα ακραίο και ενδεικτικό παράδειγμα υποστελέχωσης.
Υπηρετεί μόλις ένας αστυνομικός, τη στιγμή που θα έπρεπε να υπηρετούν τρεις με βάση την οργανική σύνθεση.
 
Ο αστυνομικός αυτός είναι επιφορτισμένος με τη διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά, ταυτόχρονα και με το έργο της αστυνόμευσης σε ένα νησί, που ο πληθυσμός του πολλαπλασιάζεται την θερινή περίοδο.
 
Είναι δεδομένο ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο αστυνομικός που υπηρετεί στο νησί, όχι μόνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες, αλλά έχει ήδη υπερβεί τα όρια της αντοχής του.
 
Για το συγκεκριμένο αστυνομικό δεν υφίσταται ωράριο, δεν υπάρχουν ρεπό, είναι δύσκολο να κάνει ακόμα και χρήση της κανονικής του άδειας.
 
Είναι αδιανόητο να μετατίθενται οι άλλοι δύο αστυνομικοί που υπηρετούσαν στον Αστυνομικό Σταθμό Τήλου χωρίς προηγουμένως να έχουν αντικατασταθεί.
 
Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι ο αστυνομικός σταθμός του νησιού στερείται οχήματος, αφού αυτό το οποίο είχε διατεθεί στο νησί ανακλήθηκε και διατέθηκε για να καλυφθούν άλλες ανάγκες.
 
Η Πολιτεία οφείλει να δώσει διαφορετικά δείγματα γραφής σε ό, τι αφορά στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών σε αυτό το ακριτικό νησί.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να ενισχύσει, άμεσα και εν όψει των μεταθέσεων του Οκτωβρίου, με προσωπικό  τον Αστυνομικό Σταθμό Τήλου.
 
2. Εάν προτίθεται να διαθέσει ένα σύγχρονο όχημα για να καλύπτονται οι ανάγκες του Αστυνομικού Σταθμού Τήλου.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου