Ο κ. Κόνσολας αποκαλύπτει ότι έχουν διατεθεί μεγάλα ποσά για έργα αποκατάστασης και αξιοποίησης του Ασκληπιείου Επιδαύρου, την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει ανάλογη χρηματοδότηση για την Κω.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει την ιστορική σημασία που έχει το Ασκληπιείο της Κω, το οποίο εκτός του ότι είναι προγενέστερο, υπήρξε και χώρος άσκησης της ιατρικής κατά την αρχαιότητα και θέτει 5 συγκεκριμένα ερωτήματα προς τους δύο Υπουργούς, ζητώντας την αξιοποίηση και ανάδειξη του μνημείου στην Κω.
 
Ταυτόχρονα εγείρει και θέμα διάθεσης και ανταποδοτικότητας των πόρων του ΤΑΠΑ, που προέρχονται από τα αρχαιολογικά μνημεία της Κω.
 
Σε δήλωσή του ο Μάνος Κόνσολας αναφέρει:
 
«Η ιστορία και τα μνημεία της Κω δεν μπορούν να απαξιώνονται.
 
 Κατέθεσα μία τεκμηριωμένη Ερώτηση προς τους δύο Υπουργούς και αναμένω υπεύθυνες απαντήσεις.
 
Η ανάδειξη, όμως, του Ασκληπιείου στην Κω, η διασύνδεσή του με την ιατρική επιστήμη σε παγκόσμιο επίπεδο και η τόνωση της επισκεψιμότητάς του, είναι υπόθεση όλων μας. Αυτή η πρωτοβουλία που ανέλαβα δεν θα μείνει εδώ, θα ακολουθήσουν και άλλες, ενώ θα στηρίξω κάθε άλλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση».
 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
1. Κύριο Υπουργό Πολιτισμού
2. Κυρία Υπουργό Τουρισμού
 
ΘΕΜΑ: ‘’Ανάδειξη και αξιοποίηση, ως τόπου προσέλκυσης εξειδικευμένου κοινού που σχετίζεται με την ιατρική, του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου Κω’’
 
Οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κω από την ανακοίνωση του Υπουργού Περιβάλλοντος, σχετικά με την ανάδειξη του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε κέντρο προσέλκυσης επισκεπτών που σχετίζονται με την ιατρική επιστήμη, δεν αναδεικνύει μόνο την παράκαμψη της Κω αλλά και της ιστορικής σημασίας που έχει, ως ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος, το Ασκληπιείο της Κω.
 
Αναδεικνύει και την άνιση αντιμετώπιση όλα αυτά τα χρόνια στο πεδίο της ανάδειξης του Ασκληπιείου της Κω, σε σύγκριση με αυτό της Επιδαύρου.
 
Πρόκειται για μία ετεροβαρή σχέση, εις βάρος του Ασκληπιείου της Κω, η σημασία του οποίου υποβαθμίζεται συνειδητά.
 
Τα προηγούμενα χρόνια, το 2010, και συγκεκριμένα στις 7-12-2010, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟ εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου.
 
Στις 9-7-2013, με νέα απόφαση της Γενικής Γραμματέως έγινε τροποποίηση της πράξης του έργου στην οποία περιλαμβάνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και ανάδειξης στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 3.320.000 ευρώ.
 
Τα προηγούμενα, επίσης, χρόνια, υπήρξε αθρόα χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης και ανάδειξης του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αντίθεση με το Ασκληπιείο Κω.
 
Πέρα από την άνιση αυτή αντιμετώπιση, ανακύπτουν ζητήματα ιστορικής αλήθειας αλλά και προτεραιοτήτων. Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου, που ως μνημείο είναι μεταγενέστερο, ήταν τόπος λατρείας του Ασκληπειού.
 
Αντίθετα, το Ασκληπιείο της Κω αποτελεί μνημείο μεγαλύτερης εμβέλειας και σημασίας. Είναι προγενέστερο και αποτελούσε χώρο άσκησης της ιατρικής επιστήμης για αιώνες, πέραν του ότι συνδέεται με τον πατέρα της Ιατρικής Επιστήμης τον Ιπποκράτη. 
 
Τίθεται, εκ των πραγμάτων, ζήτημα και ανάγκη ανάδειξης του Ασκληπιείου της Κω, που μπορεί να επιτευχθεί:
 
– Με επαρκή χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου.
 
–  Με τη διασύνδεσή του με τον ιατρικό τουρισμό και την Ιπποκρατική ιδέα.
 
– Με την εφαρμογή της ανταποδοτικότητας των πόρων του ΤΑΠΑ, που προέρχονται από τα μνημεία της Κω. Ανταποδοτικότητα που πρέπει να εκφραστεί έμπρακτα και ουσιαστικά.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται η κυρία και ο κύριος Υπουργός
 
1. Εάν στο Υπουργείο Πολιτισμού υπάρχει σχεδιασμός για την ανάδειξη του Ασκληπιείου Κω.
 
2. Ποια είναι τα ποσά που έχουν διατεθεί για εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του Ασκληπιείου Επιδαύρου και τα αντίστοιχα ποσά που έχουν διατεθεί για το Ασκληπιείο στην Κω. Επίσης, σε ποια προγράμματα έχουν ενταχθεί έργα που αφορούν τους δύο αρχαιολογικούς χώρους τα τελευταία 14 χρόνια.
 
3. Ποια είναι τα ποσά που έχει διαθέσει το ΤΑΠΑ για εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης στο Ασκληπιείο της Κω.
 
4. Εάν το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να αξιοποιήσει τα μνημεία της Κω, όπως το Ασκληπιείο, που σχετίζονται με την ιατρική επιστήμη και τον Ιπποκράτη και να τα εντάξει σε μία στρατηγική ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού αλλά και προσέλκυσης επιστημόνων και φοιτητών της ιατρικής.
 
5. Εάν οι εξαγγελίες του Υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Μανιάτη, για ειδικό πρόγραμμα που θα μετατρέψει το Ασκληπιείο Επιδαύρου σε τόπο προσέλκυσης επιστημόνων και φοιτητών της ιατρικής, τελεί εν γνώση των δύο Υπουργείων.
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας