Αναφερόμενος στο φορολογικό σύστημα, ο κ. Κόνσολας τόνισε :
 
” Επιβάλλεται η υιοθέτηση μιας μεγάλης και πλατειάς μεταρρυθμιστικής ατζέντας Σήμερα, είναι η ώρα της δράσης, των αλλαγών, των μεταρρυθμίσεων. Αυτή είναι η απαίτηση και η εντολή των πολιτών. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι τεράστιο.
 
Υπολογίζεται ότι υπάρχουν εισοδήματα 30 έως 40 δις ευρώ που δεν ελέγχονται και δεν δηλώνονται. Τα έσοδα από την φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων, θα μπορούσαν να καλύψουν το πακέτο μέτρων των 11, 5 δις ευρώ, που είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε.
 
Πέρα από την υιοθέτηση της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης, υπάρχουν και άλλα προαπαιτούμενα.
 
Είναι ανήθικο να κουνάμε το δάχτυλο στους πολίτες όταν πρώτα ως Κράτος δεν έχουμε κάνει αυτά που οφείλαμε να κάνουμε. Η ασυνέπεια και η αναξιοπιστία του Κράτους αποτελεί ένα κακό πρότυπο, οδηγεί και τον πολίτη στην ασυνέπεια.
 
Η χώρα μας χρειάζεται, επιτέλους, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα.
 
Σε αυτή την αίθουσα, διαθέτετε όλοι υψηλή εξειδίκευση αλλά και γνώση.
 
Πόσα φορολογικά νομοσχέδια κατέθεσε και ψήφισε η προηγούμενη Βουλή, που κλήθηκε να διαχειριστεί την κρίση;
 
Απάντηση: μόνο το 2011 ψηφίστηκαν 11 φορολογικά νομοσχέδια, που το ένα ανέτρεπε τις ρυθμίσεις του άλλου και έθετε νέα δεδομένα.
 
Ποια οικονομία μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε ένα πλαίσιο χωρίς σταθερούς κανόνες; Χωρίς ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο;
 
Δεύτερο παράδειγμα στρέβλωσης αποτελεί η περίφημη περαίωση που στην ουσία απευθύνεται και ενισχύει τις πρακτικές της φοροδιαφυγής. Αποτελεί ένα πεδίο συνενοχής κράτους-πολίτη και ενθάρρυνσης της φοροδιαφυγής. Το μήνυμα που στέλνει στον συνεπή πολίτη είναι προσβλητικό.
 
Η κυβέρνηση σύντομα θα καταθέσει ένα νέο φορολογικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να παραμείνει σταθερό. Δομικά χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι η απλοποίηση, η κοινωνική δικαιοσύνη, η σύλληψη της φοροδιαφυγής στην πηγή, ο έλεγχος όλων των οικονομικών συναλλαγών, κίνητρα προς τον πολίτη για να μην ενθαρρύνεται η φοροδιαφυγή.
 
Το νέο σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό πλαίσιο συνδέεται με την προσέλκυση επενδύσεων. Κανένας δεν έρχεται να επενδύσει σε μία χώρα με τόσο υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, με μία γραφειοκρατία που μετατρέπει σε δαιδαλώδη διαδικασία την αδειοδότηση επενδύσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και με ένα φορολογικό σύστημα που είναι κινούμενη άμμος και μπορεί να αλλάξει ακόμα και 11 φορές μέσα σε ένα χρόνο, όπως έγινε το 2011.
 
ʼρα, φορολογικός και επενδυτικός νόμος κινούνται σύστοιχα και αυτό πρέπει να αποτυπωθεί θεσμικά.”
 
Αναφερόμενος στο θέμα των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α, ο Μάνος Κόνσολας επισήμανε : 
 
”Υπάρχει η ξεκάθαρη δέσμευση της κυβέρνησης για τη διατήρησή τους. Όσοι, άκριτα και ανιστόρητα, προτείνουν την κατάργησή τους, επιδεικνύουν όχι μόνο κοινωνική αναλγησία αλλά και άγνοια. Οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α δεν είναι προνόμιο αλλά έμπρακτη αναγνώριση, από την πλευρά της Πολιτείας, των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές.
 
Αποτελούν ένα αντισταθμιστικό αντίβαρο στο υψηλό κόστος μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα.
 
Διατηρούν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος.
 
Διατηρούν και το κόστος ζωής, σε ένα ανεκτό επίπεδο, για τους κατοίκους των νησιών.
 
Αυτοί που χρησιμοποιούν ως επιχείρημα την αύξηση των εσόδων από μία ενδεχόμενη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α, προφανώς δεν υπολογίζουν τρία δεδομένα:
 
1ον ) Ότι η κατάργησή τους θα οδηγήσει σε αύξηση τιμών σε όλα τα επίπεδα, θα βάλει την τοπική οικονομία σε μία υφεσιακή και μη αναστρέψιμη πορεία. Και η ύφεση μεταφράζεται σε λουκέτα, συρρίκνωση του κύκλου εργασιών και σε ακόμα μειωμένα έσοδα για το Κράτος.
 
2ον ) Η τοπική οικονομία, που στηρίζεται στον τουρισμό, και εξακολουθεί να έχει αντοχές, παρά την κρίση, θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο, Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγήσει σε αύξηση τιμών και μείωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος. Αποτέλεσμα, μείωση του τοπικού ΑΕΠ, ανεργία και λιγότερα έσοδα για το δημόσιο.
 
3ον ) Η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μας, στηρίζεται εν μέρει και στους μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α. Ο Δωδεκανησιακός τουρισμός παράγει πλούτο, συνεισφέρει στο συνολικό ΑΕΠ, προσφέρει έσοδα στο Κράτος.
 
Από το βήμα του συνεδρίου σας θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία κίνηση ή προσπάθεια για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α για τα νησιά μας.
 
ʼλλωστε η υιοθέτηση ειδικών φορολογικών καθεστώτων σε νησιωτικές περιοχές δεν είναι καινοφανής. Συναντάται και αλλού στην Ευρώπη.”