Η προστασία του καταναλωτικού κοινού, σε ό,τι αφορά σε παραπλανητικές ενδείξεις σε προϊόντα, αποτελεί μείζον ζήτημα και κορυφαία προτεραιότητα. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία των παραγωγών προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική προέλευση.
 
Η Κάλυμνος είναι ταυτισμένη με ένα αγροτικό προϊόν εξαιρετικής ποιότητας που έχει καθιερωθεί με τον χαρακτηρισμό <<Θυμαρίσιο Μέλι Καλύμνου>>, που αποτυπώνει και την γεωγραφική προέλευση.
 
Σε διάφορες περιοχές όμως της χώρας, έχουν εντοπιστεί περιστατικά διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος, με την ανάλογη σήμανση, το οποίο όμως δεν προέρχεται , ως προϊόν, από το νησί.
 
Τα περιστατικά αυτά, που αρχικά περιορίζονταν μόνο στο λιανικό εμπόριο, σταδιακά πέρασαν και στον τομέα της τυποποίησης και του χονδρικού εμπορίου.
 
Το αποτέλεσμα είναι να χρησιμοποιείται η γεωγραφική προέλευση του προϊόντος αλλά στη σήμανση να αποκρύπτονται εντέχνως τα ονόματα και οι κωδικοί μητρώου των παραγωγών που θα αποκάλυπταν και τον τόπο παραγωγής. 
 
Με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιείται η ονομασία <<Θυμαρίσιο Μέλι Καλύμνου>> από επιχειρήσεις τυποποίησης και παραγωγούς, που καμία σχέση δεν έχουν με την παραγωγή του προϊόντος στο νησί.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1. Εάν προτίθενται να αναλάβουν πρωτοβουλία για την τροποποίηση της αγορανομικής διάταξης 7/2009 προκειμένου να γίνει υποχρεωτική η αναγραφή των ονομάτων και των κωδικών μητρώου των παραγωγών.
 
Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστούν παραγωγοί και τοπικά προϊόντα, που δεν έχουν προχωρήσει στις χρονοβόρες διαδικασίες ΠΟΠ και ΠΓΕ.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου