Ο κ. Κόνσολας επισήμανε ότι είναι φύσει αδύνατο να ανταποκριθούν οι δανειολήπτες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, που τελεί υπό εκκαθάριση, στην απαίτηση αποπληρωμής των δανείων τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε πλήρη αντίθεση με τα ισχύοντα στις άλλες τράπεζες.
 
Ζήτησε, επίσης, να ανασταλούν οι διαδικασίες κατασχέσεων ή αναγκαστικών εκτελέσεων εις βάρος των δανειοληπτών, μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις που ισχύουν για όλους τους δανειολήπτες των συστημικών τραπεζών.
 
Η συζήτηση έγινε μέσα σε κλίμα κατανόησης και ο κ. Πάσχας ενημέρωσε τον κ. Κόνσολα, ότι τις επόμενες ημέρες θα συγκαλέσει ειδική σύσκεψη με τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και της ελεγκτικής εταιρίας που ανέλαβε την εκκαθάριση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου προκειμένου να αναζητήσουν τον τρόπο επίλυσης και διευθέτησης των παραπάνω προβλημάτων.
 
Σε δήλωσή του, ο κ. Κόνσολας επισημαίνει:
 
«Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να σταματήσουν οι απειλές και οι διαδικασίες κατασχέσεων.
 
Η οριστική διευθέτηση του προβλήματος πρέπει να γίνει με όρους ισονομίας και ορθολογισμού.
 
Για τους δανειολήπτες της Συνεταιριστικής Τράπεζας πρέπει να ισχύσει ό, τι ακριβώς ισχύει και για τους δανειολήπτες των άλλων τραπεζών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων».