Ο Βουλευτής επισημαίνει τις δραματικές αλλαγές που έχουν καταγραφεί στην οικονομία και στην αγορά μετά το 2009, όταν και χορηγήθηκαν τα συγκεκριμένα δάνεια, και ζητά να υπάρξει ένα νέο τολμηρό και ρεαλιστικό πλαίσιο ρυθμίσεων των δανείων που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, με την εγγύηση του ΤΕΜΠΕ.
 
Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι οι απαιτήσεις των τραπεζών να εισπράξουν το 80% της εγγύησης του δανείου από το Κράτος, ουσιαστικά, οδηγεί σε επιχειρηματικό «θάνατο» χιλιάδες επιχειρήσεις, που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις των δανείων του ΤΕΜΠΕ. Παράλληλα, προτείνει να υπάρξει ρύθμιση που να περιλαμβάνει την πληρωμή μόνο τόκων για ένα διάστημα ενός ή δύο χρόνων, προκειμένου να μην αυξάνεται το κεφάλαιο του χρέους και σε δεύτερο χρόνο τη μετατροπή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δανείου από το ΤΕΜΠΕ, σε νέο δάνειο μεσοπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.
 
Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί διέξοδος σε χιλιάδες επιχειρήσεις, θα αποφευχθούν χιλιάδες λουκέτα και θα μπορούν να εξυπηρετούνται και τα δάνεια.
 
Ο κ. Κόνσολας ζητά, επίσης, να παγώσουν όλες οι διαδικασίες καταγγελίας, που αφορούν στα δάνεια του ΤΕΜΠΕ.
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Βουλευτή Δωδεκανήσου έχει ως εξής:
 
 
E Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς:
Υπουργό Ανάπτυξης
Υπουργό Οικονομικών
 
ΘΕΜΑ: ”Ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πλαισίου ρυθμίσεων για τα δάνεια που χορήγησε το ΤΕΜΠΕ, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου”
 
Κύριοι Υπουργοί,
 
Το 2009, η τότε κυβέρνηση σε μία προσπάθεια να τονώσει και να ενισχύσει τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, έδωσε τη δυνατότητα λήψης δανείων από το ΤΕΜΠΕ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
 
Η κρίση που ενέσκηψε, τα τέσσερα επόμενα χρόνια, μετέβαλλε δραματικά τις συνθήκες.
 
Οδήγησε πολλές επιχειρήσεις σε αδιέξοδο αλλά και στην αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων από το ΤΕΜΠΕ.
 
Η πρώτη προσπάθεια ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτών των δανείων, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 12991/13.11.2012, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφού η ύφεση λειτουργούσε αποτρεπτικά.
 
Επιπλέον, οι υπερβολικές επιβαρύνσεις των τόκων αλλά και η μικρή χρονική διάρκεια αποπληρωμής (καθοριζόταν όριο εξόφλησης στις 30-5-2014), δεν επέτρεψε σε πολλούς δανειολήπτες να μπουν στη ρύθμιση.
 
Τον τελευταίο καιρό οι τράπεζες έχουν εντείνει την πίεση και απαιτούν να εισπράξουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, που κάλυπτε τη χορήγηση αυτών των δανείων.
 
Μία τέτοια εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη διαδικασία καταγγελίας του δανείου, θα οδηγούσε σε επιχειρηματικό θάνατο χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αφού θα καταγράφονταν στον Τειρεσία και θα αμαυρωνόταν η πιστοληπτική τους ικανότητα σε βάθος χρόνου.
 
Το παράδοξο είναι ότι οι τράπεζες καλούν τους δανειολήπτες να αναδιαρθρώσουν τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια» που έχουν, προκειμένου να μπορούν να τα εξυπηρετούν στο μέλλον, αλλά εξαιρούν από αυτή τη διαδικασία τα δάνεια του ΤΕΜΠΕ.
 
Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει αυτές τις περιπτώσεις άμεσα, σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίσουμε νέα λουκέτα αλλά και απώλεια θέσεων εργασίας.
 
Πρέπει να δοθεί χρόνος και ανάσα σε αυτές τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιβιώσουν αλλά και να αρχίσουν να στέκονται ξανά στα πόδια τους.
 
Απαιτείται ένα νέο, τολμηρό και ρεαλιστικό πλαίσιο ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δανείων του ΤΕΜΠΕ.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1. Με ποιο τρόπο προτίθενται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.
 
2. Εάν προτίθενται να αναλάβουν πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δανείων που χορηγήθηκαν από το ΤΕΜΠΕ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
 
3. Εάν πρόκειται να υιοθετήσουν την πρόταση για καταβολή μόνο των τόκων των δανείων, για ένα χρονικό διάστημα ενός ή δύο ετών, προκειμένου να μην αυξάνεται το ποσό της οφειλής.
 
4. Εάν εξετάζουν το ενδεχόμενο για τη μετατροπή των ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτών των δανείων σε νέο δάνειο μεσοπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.
 
5. Εάν θα δρομολογηθεί η αναστολή των διαδικασιών καταγγελίας αυτών των δανείων, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.
 
                                                 Ο Ερωτών Βουλευτής