Μια νέα και ριζοσπαστική ιδέα κατέθεσε ο Μάνος Κόνσολας με Ερώτηση του στη Βουλή προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας.
Πρόκειται για μια συνολική αλλαγή και επαναθεώρηση του πλαισίου κυκλοφοριακής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα με τη μετάβαση από το δίπλωμα οδήγησης στο δίπλωμα κινητικότητας.
Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει συνολικά το πλαίσιο της κινητικότητας, να αφορά στις μετακινήσεις, τη δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο, το αστικό περιβάλλον, τους πεζούς.
Είναι αναγκαία μια εκπαίδευση «ολοκληρωμένης κινητικότητας» για τον πολίτη. Μέρος της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών θα πρέπει να αφορά στην κινητικότητα στην πόλη ακολουθώντας εκείνες τις διαδρομές που παρακάμπτουν τα πιο ευαίσθητα τμήματά της και επιλέγοντας κάθε φορά το πιο κατάλληλο μέσο, ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατό οι επιπτώσεις.
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου τονίζει ότι κυκλοφοριακή αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να προσανατολιστούν σε μια διαδικασία απόκτησης διπλώματος κινητικότητας. Το δίπλωμα κινητικότητας θα απευθύνεται σε παιδιά αλλά και σε ενηλίκους. Για τα παιδιά θα υπάρχει η προκαταρκτική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ για τους ενήλικες το δίπλωμα κινητικότητας θα συνδέεται με εξετάσεις που θα αντιστοιχεί και στην άδεια οδήγησης.
Το δίπλωμα κινητικότητας θα συνδεθεί με μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την κινητικότητα στην πόλη αλλά και στα εθνικά και επαρχιακά δίκτυα, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Ο στόχος είναι να αλλάξουν ακραίες νοοτροπίες και συμπεριφορές οδηγικής συμπεριφοράς. Η έντονη ανταγωνιστικότητα, η επιθετικότητα, η απουσία ευγένειας και σεβασμού προς τον διπλανό, που οδηγούν στα ατυχήματα, θα περιοριστούν. Οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα παιδιά και γενικότερα οι πεζοί και οι ποδηλάτες θα ξαναβρούν τα δικαιώματά τους στο δρόμο.
Ο Μάνος Κόνσολας ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να συστήσει ειδική επιστημονική επιτροπή, που σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα εκπονήσει σχετική πρόταση αναλύοντας όλες τις παραμέτρους. Παράλληλα, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να υιοθετήσει ένα νέο και σύγχρονο πλαίσιο κυκλοφοριακής αγωγής και εκπαίδευσης, που να στηρίζεται στη βιώσιμη κινητικότητα, στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

 

8.03.2017, ΕΡΩΤΗΣΗ_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ