Σύμφωνα με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, προς τους Υπουργούς Εργασίας και Εσωτερικών θα έπρεπε ήδη να έχει καταβληθεί η πρώτη και η δεύτερη δόση που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού ποσού.
 
Ο κ.Κόνσολας επισημαίνει ότι πολλοί παιδικοί σταθμοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, αλλά και στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους.
 
Προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι κάποιοι παιδικοί σταθμοί προσανατολίζονται να προχωρήσουν στη διακοπή της φιλοξενίας παιδιών, αφού μέχρι σήμερα, καλύπτουν μόνοι τους τις δαπάνες των τροφείων και της φιλοξενίας.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου θέτει το ζήτημα της άμεσης καταβολής των δύο πρώτων δόσεων και του προγραμματισμού σχετικά με τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς την περίοδο 2016 -2017, με δεδομένο ότι οι ανάγκες είναι, πλέον, αυξημένες.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
1.Κύριο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2.Κύριο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 
 
ΘΕΜΑ: «Καταβολή των οφειλών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς»
 
Κύριοι Υπουργοί,
 
Στους ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς φιλοξενούνται πάνω από 100.000 παιδιά στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΣΠΑ,  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του οποίου η αρμοδιότητα διαχείρισης ανήκει στην ΕΕΤΑΑ.
 
Οι συγκεκριμένοι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, αφού δεν τους έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ για το πρώτο εξάμηνο της περιόδου 2015-2016, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε ήδη να έχει καταβληθεί η πρώτη και η δεύτερη δόση, που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού ποσού.
 
Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, αλλά και στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους.
 
Πολλοί ιδιωτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, ενώ κάποιοι προσανατολίζονται να προχωρήσουν στη διακοπή της φιλοξενίας παιδιών, αφού εδώ και ένα εξάμηνο καλύπτουν οι ίδιοι το κόστος εκτέλεσης του προγράμματος (τροφεία, φιλοξενία κ.α.), που αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1. Για ποιο λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η καταβολή της πρώτης και της δεύτερης δόσης από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»;
 
2. Πότε θα γίνει η εξόφληση των οφειλομένων στους ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς;
 
3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την περίοδο 2016-2017 σε ό,τι αφορά στον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς, με δεδομένο ότι οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου