Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος που εκτελεί χρέη φύλακα και τονίζει τη σημασία που έχει η λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου για το νησί. 
 
Ζητά να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την πρόσληψη του αναγκαίου εποχικού προσωπικού, προκειμένου να ανοίξει και πάλι τις πύλες του στους επισκέπτες, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλύμνου, εκεί που υπάρχουν μοναδικά εκθέματα, μεταξύ των οποίων και το χάλκινο άγαλμα της Κόρης της Καλύμνου.
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς:
Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Πολιτισμού και Αθλητισμού
 
 
ΘΕΜΑ: «Διασφάλιση των προϋποθέσεων για την επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Καλύμνου»
 
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Είναι κοινή διαπίστωση ότι το ιστορικό και πολιτιστικό μας κεφάλαιο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού τουριστικού μας προϊόντος.
 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα νησιά μας, στα οποία έχουν αναπτυχθεί μάλιστα σημαντικές υποδομές στον τομέα του πολιτισμού.
 
Μία από αυτές είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου, με σημαντικά εκθέματα, που, όμως, στερείται του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να μην είναι επισκέψιμο για το κοινό.
 
Στην έκταση των 1.000 τ.μ. του Αρχαιολογικού Μουσείου Καλύμνου και στους δύο ορόφους του, υπάρχουν σημαντικά εκθέματα και αρχαιολογικά ευρήματα.
 
Αυτή τη στιγμή, όμως, υπάρχει ένας μόνο ένας υπάλληλος που εκτελεί τα καθήκοντα του φύλακα.
 
Είναι σαφές, ότι η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Μουσείου, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για το νησί.
 
Απαιτείται, συνεπώς, η πρόσληψη του αναγκαίου εποχικού προσωπικού, που είναι απαραίτητο για να στηριχθεί η ομαλή λειτουργία του Μουσείου και να διασφαλιστεί η επισκεψιμότητά του.
 
ʼμεσα θα πρέπει να δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες αφού δεν ωφελεί κανέναν, να μην είναι ανοιχτό το Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου. 
                                                
 
Κατόπιν των ανωτέρω
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να προωθήσει τις διαδικασίες για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού που θα εγγυηθεί την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Κάλυμνο.