κατέθεσαν Ερώτηση στη Βουλή στην οποία επισημαίνουν:
 
«Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών σε τουρίστες και επισκέπτες από άλλες χώρες, που είχε ως στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή έπρεπε να εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου.
 
Ο νόμος, όμως, δεν εφαρμόζεται, αφού δεν λειτουργεί η πλατφόρμα του νέου Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων που θα λειτουργεί με την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ δεν έχει εκδοθεί και η σχετική Κοινή Υπουργική 
Απόφαση που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο.
 
Διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα του 2017 και η εφαρμογή του νόμου τίθεται εν αμφιβόλω και παραπέμπεται στις καλένδες. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στην πορεία των δημοσίων εσόδων, όπως δεδομένο είναι ότι θα συνεχιστεί και το πάρτι της φοροδιαφυγής στο συγκεκριμένο τομέα.
 
Σύμφωνα, μάλιστα, με μελέτη της Grant Thornton για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, η απώλεια δημοσίων εσόδων σε ετήσια βάση υπολογίζεται σε 350 εκ. ευρώ από ακίνητα και καταλύματα που λειτουργούν παράνομα μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού.
 
Με αυτό τον τρόπο, πλήττονται και οι επιχειρήσεις στον τουρισμό που λειτουργούν νομίμως καταβάλλοντας κανονικά τους φόρους και τις πολλαπλές επιβαρύνσεις που έχουν επιβληθεί στο τουριστικό προϊόν. Προφανώς, ελάχιστα ενδιαφέρει αυτό την κυβέρνηση, που γνωρίζει να επιβάλλει μόνο φόρους».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης των δύο Τομεαρχών της Νέας Δημοκρατίας.
 
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017
Αρ.Πρ.: 3211/7.2.2017
 
 
E Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών
Κύριο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
Κυρία Υπουργό Τουρισμού
 
ΘΕΜΑ: «Αδυναμία εφαρμογής του νόμου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής»
 
Κύριοι Υπουργοί,
 
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών σε τουρίστες και επισκέπτες από άλλες χώρες, είχε ως στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή που είχε λάβει εκρηκτικές διαστάσεις στο συγκεκριμένο τομέα.
 
Όπως όλα δείχνουν, όμως, η κυβέρνηση εμφανίζεται ανέτοιμη να προχωρήσει στην εφαρμογή του άρθρου 111 του Ν.4446/2016.
Υποθετικά η πρώτη μέρα εφαρμογής του σχετικού νόμου ήταν η 1η Φεβρουαρίου.
 
Ο νόμος, όμως, δεν εφαρμόζεται, αφού δεν λειτουργεί η πλατφόρμα του νέου Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων που θα λειτουργεί με την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ δεν έχει εκδοθεί και η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο.
 
ʼλλωστε όπως προβλέπεται και από το άρθρο 111 του Ν. 4446/2016 πρέπει να εκδοθεί Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων.
 
Η σχετική ΚΥΑ είναι απαραίτητη γιατί θα καθορίζει τους όρους συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με τις ψηφιακές πλατφόρμες, που λειτουργούν στο διαδίκτυο και μέσω των οποίων γίνονται οι ενοικιάσεις κατοικιών και καταλυμάτων.
 
Διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα του 2017 και η εφαρμογή του νόμου τίθεται εν αμφιβόλω και παραπέμπεται στις καλένδες.
 
Αυτό είναι δεδομένο ότι θα έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στην πορεία των δημοσίων εσόδων, όπως δεδομένο είναι ότι θα συνεχιστεί και το πάρτι της φοροδιαφυγής στο συγκεκριμένο τομέα.
 
Σύμφωνα, μάλιστα, με μελέτη της Grant Thornton για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, η απώλεια δημοσίων εσόδων, σε ετήσια βάση, υπολογίζεται σε 350 εκ. ευρώ από ακίνητα και καταλύματα που λειτουργούν παράνομα μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού. 
 
Με αυτό τον τρόπο, πλήττονται και οι επιχειρήσεις στον τουρισμό που λειτουργούν νομίμως καταβάλλοντας κανονικά τους φόρους και τις πολλαπλές επιβαρύνσεις που έχουν επιβληθεί στο τουριστικό προϊόν.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται ήδη ο νόμος από την 1η Φεβρουαρίου; Ποια προβλήματα έχουν διακριβωθεί, που οφείλονται και σε ποιες κινήσεις έχει προβεί το Υπουργείο Οικονομικών για την επίλυσή τους;
 
2. Για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ που προβλέπεται από το άρθρο 111 του σχετικού νόμου;
 
3. Πότε προβλέπεται να λειτουργήσει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Νέου Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων;
 
4. Ποιοι θα είναι οι όροι του πλαισίου συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με τις ψηφιακές πλατφόρμες που λειτουργούν στο διαδίκτυο για την οικονομία διαμοιρασμού προκειμένου να μπορεί να ταχτοποιηθεί ο εκμισθωτής ή ο υπεκμισθωτής;
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
 
Μάνος Κόνσολας                         Βουλευτής Δωδεκανήσου
 
Απόστολος Βεσυρόπουλος            Βουλευτής Ημαθίας