«Μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή το νέο οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, που εκπονήθηκε και δημοσιεύθηκε με πρακτικές δημιουργίας τετελεσμένων.
 
Επισημαίνω την ανυπαρξία διαβούλευσης, κατάθεσης προτάσεων αλλά και διαλόγου.
 
Είναι δεδομένη η υποχρέωση της χώρας μας να αναδιαρθρώσει το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των δημόσιων νοσοκομείων, που εντάσσεται στο γενικότερο στόχο της δημοσιονομικής εξυγίανσης.
 
Ακόμα και αν δεν ήταν υποχρέωσή μας, θα έπρεπε να είναι δική μας πρωτοβουλία.
 
Δυστυχώς, ο νέος οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προτεραιότητες της δευτεροβάθμιας φροντίδας δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα.
 
Δεν εξυπηρετεί το στόχο, που υποθετικά τον επέβαλλε, δηλαδή την περικοπή του λειτουργικού κόστους αφού δημιουργούνται νέες κλινικές, που, όμως, συγκρούονται με την ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
 
Δεν στηρίχθηκε στην υπερτοπική σημασία και εμβέλεια του νοσοκομείου της Ρόδου, που δεν είναι απλά ένα τοπικό νοσοκομείο αλλά έχει περιφερειακή διάσταση. 
 
Αποτελεί τον πυλώνα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα.
 
Αναρωτιέμαι ποιο σκοπό εξυπηρετεί η δημιουργία Ωτολογικής Κλινικής όταν καταργείται η Νεφρολογική Κλινική, η μοναδική που υπάρχει σε όλα τα Δωδεκάνησα. Δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι ότι οι νεφροπαθείς είναι μία ευαίσθητη ομάδα με ειδικές και αυξανόμενες ανάγκες φροντίδας;
 
Είναι δυνατόν να καταργείται η Νεφρολογική Κλινική με 1.000 εισαγωγές το χρόνο, που εξυπηρετεί μία άκρως ευαίσθητη ομάδα ασθενών και αντίστοιχα να δημιουργούνται άλλες κλινικές, όπως η Ωτολογική και η Δερματολογική;
 
Είναι δυνατόν να καταργείται η Ουρολογική Κλινική με 700 χειρουργεία τα χρόνο;
 
Είναι δυνατόν να καταργείται η Νευροχειρουργική Κλινική, η μοναδική σε ολόκληρη την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και να δημιουργείται δεύτερη Ορθοπεδική Κλινική αλλά και Αιμοδυναμική Κλινική;
 
Δεν αντιλαμβάνονται ορισμένοι ότι η κατάργηση της Νευροχειρουργικής Κλινικής δεν συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των αναγκών αλλά και στις απαραίτητες οικονομίες κλίμακος αφού έτσι θα αυξηθούν οι αεροδιακομιδές;
 
Σε ποια λογική απαντούν όλα αυτά;
 
Αν υπήρχε μία ανάγκη που έπρεπε να προταχθεί αυτή ήταν η αύξηση της δυναμικότητας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.
 
Με πλήρη συναίσθηση και ευθύνη εκφράζω την κάθετη και απόλυτη διαφωνία μου με το νέο οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.
 
Σήμερα το πρωί, απέστειλα και σχετική επιστολή με τα επιχειρήματά μου στον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, από τον οποίο ζητώ να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία για να υπάρξουν οι αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις».