«Μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μας δίνεται η ευκαιρία να διαμορφώσουμε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης και κυρίως να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες παθογένειες του ελληνικού τουρισμού που είναι η μονοκαλλιέργεια, η εποχικότητα, η υπερσυγκέντρωση  τουριστικών δραστηριοτήτων σε λίγες περιφέρειες της χώρας, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και η αδυναμία  διαφοροποίησης του τουριστικού μας προϊόντος.
 Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στον τουρισμό, επικεντρώνονται στους εξής τομείς:
– Παραγωγική ανασυγκρότηση και ιδιωτικές επενδύσεις μέσα από τη δημιουργία νέων Περιφερειακών Σχεδίων Χωροταξικού Σχεδιασμού σε κάθε περιφέρεια, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων.
–  Ψηφιακός Μετασχηματισμός της τουριστικής οικονομίας με την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών από την παροχή πληροφορίας έως την εμπορική και επιχειρηματική συναλλαγή.
– Υποδομές. Ο στόχος είναι η αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών προορισμών, που συνδέονται με τις μεταφορές και το περιβάλλον.
–  Πράσινη Τουριστική Οικονομία με τη χρηματοδότηση επενδύσεων, που θα αναβαθμίσουν τα τουριστικά καταλύματα σε  μονάδες υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας με έξυπνα συστήματα διαχείρισης, υποδομές παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αλλά και επαναχρησιμοποίησης του νερού.
–  Απασχόληση, εκπαίδευση, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Η τουριστική εκπαίδευση και οι εργαζόμενοι  θα γίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό μας».