Ενώ το Υπουργείο Οικονομικών δεν συμπεριλαμβάνει τις αγροτικές ενισχύσεις στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα και δεν το εκλαμβάνει ως φορολογητέο εισόδημα, ο ΟΓΑ ακολουθεί αντίθετη στάση.
 
Το παραπάνω, έχει σαν αποτέλεσμα οι αγρότες που είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος ή είναι πολύτεκνοι είτε να λαμβάνουν, με περικοπές, το επίδομα είτε να αποκλείονται από τη χορήγησή του, αφού ο ΟΓΑ υπολογίζει στα εισοδηματικά κριτήρια και τις αγροτικές ενισχύσεις.
 
Οι βουλευτές ζητούν την αποκατάσταση αυτής της αδικίας, που έχει κοινωνικές προεκτάσεις, αλλά δημιουργεί και αντικίνητρα για την ανασύσταση του πρωτογενούς τομέα.
 
Ο κ. Κόνσολας σε δήλωσή του επισημαίνει: 
 
 «Δεν μπορεί να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να μην εντάσσει στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα των αγροτών, τις αγροτικές ενισχύσεις και ο ΟΓΑ να ακολουθεί αντίθετη τακτική.
 
Με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να πάρουν το οικογενειακό επίδομα αγρότες που το δικαιούνται αλλά και πολύτεκνοι.
Η ανισότητα αυτή πρέπει να αποκατασταθεί».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση,
τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα,
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. ΑθανάσιοΤσαυτάρη,
 
Θέμα: ʼδικος ο συνυπολογισμός των αγροτικών ενισχύσεων (κωδ 477, 478) κατά τη διαδικασία έγκρισης των δικαιούχων για τα οικογενειακά επιδόματα.
 
Κύριοι Υπουργοί, 
 
Από 1/1/2013 έχει αναδιαμορφωθεί το πλαίσιο καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων. Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχουν εισαχθεί οικονομικά κριτήρια, με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση και η τελική έγκριση των δικαιούχων των προαναφερθέντων επιδομάτων. 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών, που έχει την αρμοδιότητα για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας, δε θεωρεί ως εισόδημα και κατ’ επέκταση ως φορολογητέο ποσό τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Ο νόμος 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163/12-7-2013) – και συγκεκριμένα το άρθρο 65 – αντικαθιστά το «οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα» με τις λέξεις «συνολικό οικογενειακό εισόδημα», στο οποίο δε συμπεριλαμβάνονται ως εισόδημα οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις.  
 
Αντίθετα, ο ΟΓΑ, που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα κατάταξης και έγκρισης των δικαιούχων του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων, λαμβάνει υπ’ όψιν τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις ως εισόδημα, με αποτέλεσμα είτε να μειώνεται το ύψος του επιδόματος για τους δικαιούχους, είτε να απορρίπτονται εντελώς. Παράλληλα, πολλές πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες απορρίπτονται από τη δωρεάν διανομή τροφίμων λόγω του συνυπολογισμού των αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων στα οικογενειακά τους εισοδήματα.
 
Επειδή οι αγροτικές ενισχύσεις – επιδοτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν από το Υπουργείο Οικονομικών ως εισόδημα, ούτε καν για την κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
 
Επειδή η στήριξη του πρωτογενή τομέα κρίνεται ως προαπαιτούμενο για την ανάκαμψη της οικονομίας μας.
 
Επειδή οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αγωνίζονται καθημερινά για την επιβίωσή τους, προσφέροντας τα μέγιστα στην επίλυση του Δημογραφικού ζητήματος. 
 
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
 
1.Με βάση ποιο πλαίσιο ο ΟΓΑ συνυπολογίζει τις αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις ως οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων; 
 
2.Υπάρχει πρόθεση να αναδιαμορφωθεί η διαδικασία καταβολής των προαναφερθέντων επιδομάτων, έτσι ώστε να μην εξαιρούνται δικαιούχοι από την επαρχία απλά και μόνο επειδή στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα; 
 
3.Υπάρχει πρόθεση θέσπισης ρυθμίσεων για την εξαίρεση υπολογισμού των αγροτικών επιδοτήσεων ως οικογενειακό εισόδημα από τη διαδικασία διανομής τροφίμων; 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
Εμμανουήλ Κόνσολας 
Ιωάννης Κεφαλογιάννης
Ελένη Μακρή