Η Ρόδος αποτελεί ένα νησί από το ιστορικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, του οποίου το ΤΑΠΑ αντλεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό εσόδων.
 
Παράλληλα, το Ταμείο έχει στην κατοχή του και διαχειρίζεται δεκάδες ακίνητα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
 
Είναι δεδομένο ότι οι πόροι που εισπράττει το ΤΑΠΑ, μέσα από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων και την εμπορική αξιοποίηση ακινήτων του, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, θα έπρεπε να είχαν μια μορφή ανταποδοτικότητας, ορατή από τους πολίτες.
 
Να επιστρέφουν με τη μορφή έργων και παρεμβάσεων ανάδειξης και συντήρησης των αρχαιολογικών μνημείων αλλά και των ακινήτων του στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Ποια είναι τα έσοδα του ΤΑΠΑ από τους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου και των ακινήτων που διαθέτει στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, αναλυτικά και για κάθε χρονιά ξεχωριστά από το 2004 έως σήμερα.
 
2.Ποια ποσά έχει διαθέσει το ΤΑΠΑ, αναλυτικά και για κάθε χρονιά ξεχωριστά από το 2004 έως σήμερα για έργα και παρεμβάσεις ανάδειξης και συντήρησης των ιστορικών μνημείων της Ρόδου.
 
3.Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των ακινήτων που διαθέτει στην κατοχή του το ΤΑΠΑ στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Πόσα από αυτά εκμισθώνονται και τι έσοδα αποφέρουν.
 
4.Με ποιο τρόπο προτίθεται το ΤΑΠΑ να αναστηλώσει και να αποκαταστήσει ακίνητα που έχει στην κατοχή του στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και έχουν εγκαταλειφθεί στη φθορά του χρόνου.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου