Στην Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας, οι δύο Βουλευτές επισημαίνουν ότι η Αραβική γλώσσα θεωρείται, πλέον, από τις πιο διαδεδομένες, καθώς χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους κατοικούν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
   
Τονίζεται, επίσης, ότι το πιστοποιητικό της Αραβικής γλώσσας θα μπορούσε να χορηγείται από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς είναι το μοναδικό τμήμα ΑΕΙ, στο οποίο διδάσκονται τα αραβικά, με την προϋπόθεση, όμως, να λειτουργήσει ως επίσημο εξεταστικό κέντρο.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης των Βουλευτών.
 
                                                
Ερώτηση προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κύριο Νίκο Φίλη
 
Θέμα: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου- Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αραβικής γλώσσας
 
                                                                                        Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016
 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διδάσκονται την Αραβική γλώσσα και λογοτεχνία. Για τον λόγο αυτό αιτούνται την πιστοποίηση γνώσης της γλώσσας αυτής μέσω της έκδοσης κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Το πιστοποιητικό αυτό θα μπορούσε να παρέχει το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το μόνο τμήμα ΑΕΙ στο οποίο διδάσκεται η αραβική γλώσσα,  εφόσον λειτουργήσει ως επίσημο κρατικό εξεταστικό κέντρο.
 
Η γνώση της Αραβικής γλώσσας έχει μεγάλη αξία, καθώς η Αραβική είναι μια από τις πλέον ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο, με εκατομμύρια ανθρώπους να την χρησιμοποιούν, σημαντικό ποσοστό των οποίων κατοικούν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της Αραβικής από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών ως επίσημο κρατικό κέντρο πιστοποίησης θα ωφελήσει πολύ τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και γενικότερα όλους τους επιστήμονες ή επαγγελματίες που γνωρίζουν την Αραβική γλώσσα.
 
ʼλλωστε, ένα τέτοιο αίτημα είναι τώρα πιο επίκαιρο παρά ποτέ μετά από την πρόσφατη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, Συμφωνία του ΤΕΙ Αθήνας με το An-Najah National University of Nablus που κατέστησε επίσημα το ΤΕΙ Αθήνας Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας της Αραβικής Γλώσσας.
 
Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:
 
-Πρόκειται το Υπουργείο Παιδείας να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταστεί το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου επίσημο εξεταστικό κέντρο για τη χορήγηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της αραβικής γλώσσας;
 
Ο ερωτώντες  Βουλευτές
 
Θεόδωρος Φορτσάκης       Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ                    
Εμμανουήλ Κόνσολας       Βουλευτής Δωδεκανήσου ΝΔ