Ο Βουλευτής ζήτησε να καταργηθούν και οι διατάξεις περί παραγραφής, οι οποίες , όπως είπε, ”έρχονται σε σύγκρουση με την κοινή λογική, την ουσία και την έννοια της δικαιοσύνης”.
 
Στην ομιλία του, τόνισε χαρακτηριστικά:
 
” Είναι δεδομένο ότι στην κοινωνία είχε εμπεδωθεί μία άποψη για την ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων.
 
Η άποψη αυτή, προσέλαβε ισοπεδωτικά χαρακτηριστικά , ιδιαίτερα μετά την κρίση.
 
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια αίσθηση επικρατεί, ποια ιδέα, σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας;
 
Κυριαρχεί το « Όλοι ίδιοι είναι».
 
Ως νέος Βουλευτής επιτρέψετε μου να καταθέσω τον βαθύ προβληματισμό μου για αυτή την εικόνα.
 
Έχει έρθει η ώρα να αποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, είναι αναγκαία συνθήκη για να προχωρήσει η χώρα μπροστά.
 
Η αναγκαιότητα αυτή αναγνωρίζεται από όλους.
 
Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι γνωστός σε όλους μας.
Μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους θα ήθελα και εγώ να διατυπώσω την ανάγκη αλλαγής του.
 
Όχι μιας επουσιώδους αλλαγής, αλλά μιας ριζικής και εκ βάθρων αλλαγής.
 
Αυτές οι διατάξεις δύο ταχυτήτων, που σχετίζονται με την παραγραφή αδικημάτων, για πολίτες και πολιτικούς, βρίσκονται σε σύγκρουση με την κοινή λογική, την έννοια, την ουσία και το περιεχόμενο της δικαιοσύνης.
 
Δεν μπορεί κανείς να υπερασπιστεί τη νομιμοποιητική τους βάση.
Είναι επιβεβλημένο ο πολιτικός να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται ο κάθε απλός πολίτης.
 
Πρέπει, όμως, να ξαναδούμε συνολικά το νόμο περί ευθύνης υπουργών αλλά και το πλαίσιο διερεύνησης ευθυνών των πολιτικών προσώπων.
 
Να το δούμε επάνω στην αρχή ότι πολιτικοί δεν μπορούν να διερευνούν ποινικές ευθύνες πολιτικών.
Το έργο και η συνολική αυτή αρμοδιότητα θα πρέπει να ανατεθεί στην Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη.
 
Εμείς, νέοι βουλευτές, είμαστε ώριμοι και έτοιμοι να στηρίξουμε αυτές τις αλλαγές..
 
Να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.”