Η πρώτη αφορά στην πραγματοποίηση μιας μονοθεματικής συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής για την εισαγωγή και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Επιπλέον, ο κ. Κόνσολας πρότεινε να συζητηθεί και να αναδειχθεί στην Ειδική Επιτροπή το ζήτημα της αύξησης του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων στα νησιά και ειδικότερα στη Ρόδο, αλλά και των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και στην οδική ασφάλεια των νησιωτικών περιοχών, με την παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων των φορέων του νησιού και της ΕΥΘΥΤΑ.
 
Τέλος, πρότεινε να προταχθεί η παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα (2011-2020), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εκπονήθηκε έπειτα από ανάθεση στα συναρμόδια Υπουργεία. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσει να υπάρξει μια τεκμηριωμένη επιστημονικά εποπτεία στην υφιστάμενη κατάσταση και θα δοθεί το έναυσμα για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παθογενειών και την ανάληψη δράσεων που θα μειώσουν τον αριθμό των οδικών ατυχημάτων. 
 
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας επισημαίνει:
 
«Οι προτάσεις που κατέθεσα συμπίπτουν με την 3η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας με θέμα «Παιδί και Οδική Ασφάλεια».
 
Είναι καιρός να αναπτυχθούν οργανωμένα και σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 
Παράλληλα, όμως, θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής και η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων σε ένα νησί, που αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό, όπως είναι η Ρόδος. Τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΘΥΤΑ αναδεικνύουν το πρόβλημα και εφιστούν την προσοχή μας για την άμεση βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις νησιωτικές περιοχές.
 
Πρέπει να συζητηθούν τα αίτια αλλά και συγκεκριμένα σημεία στο οδικό δίκτυο που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θα μπορέσει να αποτιμηθεί τεκμηριωμένα η παρούσα κατάσταση και να αναληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
 
Ο αριθμός των οδικών ατυχημάτων αυξάνεται και δυστυχώς συνοδεύεται από απώλειες ανθρώπινων ζωών, πρόκληση αναπηριών, τραυματισμών και πολύμηνων νοσηλειών. 
 
Απαιτείται, επομένως, ευαισθητοποίηση από όλους μας».