Τα στατιστικά στοιχεία για τις αφίξεις αλλά και τα έσοδα στον τουρισμό, δεν μπορούν να μετατρέπονται σε πρώτη ύλη για τη δημιουργία εντυπώσεων και για την άσκηση «δημιουργικής λογιστικής», με γνώμονα μικροκομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες.
 
Αντίθετα, τα στοιχεία των αφίξεων, αλλά και όλα τα δεδομένα που αφορούν στον τουρισμό πρέπει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, να υπόκεινται σε ορθολογική και λεπτομερή επεξεργασία προκειμένου να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τη διαμόρφωση πολιτικών και διορθωτικών παρεμβάσεων.
 
Η Τράπεζα της Ελλάδας ορθώς καταγράφει τα στοιχεία για τον αριθμό των αφίξεων αλλά και για τα έσοδα. Το πρόβλημα, όμως, έγκειται στην έλλειψη ενός θεσμικού και εξειδικευμένου οργάνου, που θα επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία.
 
Είναι χαρακτηριστικό, ότι στις αφίξεις προσμετρώνται και οι μονοήμερες ή ολιγόωρες επισκέψεις πολιτών από γειτονικές χώρες αλλά και Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό. Σε καμία περίπτωση όλοι αυτοί δεν μπορούν να προσμετρώνται στις τουριστικές αφίξεις. Χρειάζεται μια δευτερογενής επεξεργασία για να διαπιστωθεί ποιοι είναι τουρίστες.
 
Ένα παράδειγμα, που αναδεικνύει αυτή τη στρέβλωση, αναδεικνύεται από τα στοιχεία της ΤτΕ το 2015 για τις αφίξεις.
 
Σύμφωνα με αυτά, τη μεγαλύτερη συμμετοχή ως προς το σύνολο των αφίξεων από τις χώρες της Ευρώπης, έχει η ΠΓ?Μ με ποσοστό 12,8%, που μεταφράζεται σε 3 εκ. επισκέπτες, κάτι που φυσικά ισχύει αλλά πρόκειται για ολιγόωρες ή μονοήμερες επισκέψεις που δεν μπορούν να θεωρούνται ως τουριστικές αφίξεις.
 
Ανάλογα στοιχεία προκύπτουν και από τη Βουλγαρία ενώ αποδεικνύεται ότι στον αριθμό των αφίξεων προσμετρώνται και οδηγοί φορτηγών που εισέρχονται στη χώρα. Φυσικά όλοι αυτοί δεν μπορούν να θεωρηθούν τουριστικό ρεύμα.
 
Αυτό το γεγονός και μόνο, καταδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας ενός εξειδικευμένου κέντρου ή μηχανισμού για τη δευτερογενή επεξεργασία των στοιχείων των αφίξεων προκειμένου να υπάρχει ακρίβεια και να εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα.
 
Η εργαλειοποίηση του αριθμού των αφίξεων για να δημιουργηθούν εντυπώσεις, πρέπει να σταματήσει.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται η Κυρία Υπουργός
 
1. Εάν αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και τη στρέβλωση που υπάρχει σχετικά με τα στοιχεία των αφίξεων και την έλλειψη δευτερογενούς και λεπτομερούς επεξεργασίας τους και με ποιο τρόπο προτίθεται να το αντιμετωπίσει.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου