Τα φορολογικά έσοδα, στην πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης, προέρχονται στη μεγάλη τους πλειοψηφία από το φόρο εισοδήματος.
 
Στη Μεγάλη Βρετανία η αναλογία των εσόδων από το φόρο εισοδήματος σε σχέση με τα έσοδα από το φόρο ακινήτων είναι 7 προς 1. Αντίθετα, στην Ελλάδα, η φοροδιαφυγή αλλά και η κρίση δεν έχει επιτρέψει να δημιουργηθεί μία αντίστοιχη αναλογία με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται διαρκώς με φόρους η ακίνητη περιουσία και η αναλογία των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος σε σχέση με τα έσοδα από τους φόρους στην ακίνητη περιουσία να είναι σχεδόν 2 προς 1.
 
Η ελληνική κοινωνία θέλει να δει απτά δείγματα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
 
Θέλει να δει να προχωρούν και να ολοκληρώνονται οι έλεγχοι για τρεις, κατά κύριο λόγο, περιπτώσεις:
 
α. Για τα εμβάσματα που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2012.
 
β. Για την λίστα Λαγκάρντ.
 
γ. Για τις εξωχώριες εταιρείες.
 
Ο κ. Υπουργός Οικονομικών, απαντώντας πρόσφατα σε ερωτήσεις συναδέλφων στην Ολομέλεια της Βουλής, ανέφερε ότι για την πρώτη περίπτωση, για εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ, που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2012 και για τα οποία συντρέχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου δύο μόνο υποθέσεων για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 5 εκ. ευρώ.
 
Αντιλαμβάνονται όλοι ότι αν επεκταθούν και ολοκληρωθούν και άλλοι έλεγχοι τα έσοδα θα πολλαπλασιαστούν. Υπολογίζεται ότι τη διετία 2009-2011 υπήρξαν πάνω από 50.000 εμβάσματα προς το εξωτερικό, με ποσά άνω των 100.000 ευρώ.
 
Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αποτελούν αντικείμενο ελέγχου αφού αρκετά από αυτά τα εμβάσματα αφορούν εμπορικές και επιχειρηματικές συναλλαγές.
 
Αντίστοιχα, για τις εξωχώριες εταιρείες, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 34 από αυτές και βεβαιώθηκαν συνολικά πρόστιμα 40 εκ. ευρώ.
 
Αν υπολογίσει κανείς ότι ο αριθμός των εξωχώριων (offshore) εταιρειών αγγίζει τις 10.000 και υπάρχουν και 6.500 εξωχώριες εταιρείες, που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα, αντιλαμβάνεται κανείς πόσα έσοδα μπορούν να προκύψουν.
 
Από τα στοιχεία που παρέθεσε ο ίδιος ο κ. Υπουργός Οικονομικών, προκύπτει ευρύ πεδίο διακρίβωσης, ελέγχου και απόδοσης φορολογικών εσόδων με αιχμή τον έλεγχο των εμβασμάτων άνω των 100.000 ευρώ προς το εξωτερικό και τις εξωχώριες εταιρείες αλλά και τη λίστα Λαγκάρντ.
 
Προϋπόθεση είναι η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και η ενίσχυση με υποδομές, προσωπικό και ευρείες αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Τα δεδομένα επιβάλλουν να λειτουργήσει, όχι ως υπηρεσία σε επίπεδο διεύθυνσης, αλλά ως αυτόνομη υπηρεσία ενισχυμένη με το αναγκαίο και απαραίτητο προσωπικό και διασυνδεδεμένη με υποδομές διασταύρωσης στοιχείων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να αναβαθμίσει τη λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, να το ενισχύσει με προσωπικό και υποδομές.
 
2. Σε ποιο σημείο βρίσκονται σήμερα οι έλεγχοι για τα εμβάσματα άνω των 100.000 προς το εξωτερικό, πλην αυτών που αφορούν εμπορικές συναλλαγές ή δικαιολογούνται. Πόσες υποθέσεις ελέγχονται, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και ποια πρόστιμα έχουν επιβληθεί.
 
3. Με ποιο τρόπο θα επιταχυνθεί ο έλεγχος των εξωχώριων εταιρειών, πόσες ελέγχονται αυτή τη στιγμή, σε πόσες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων.
 
4. Με δεδομένο ότι υπάρχουν πάνω από 6,5 χιλιάδες εξωχώριες εταιρείες, με ακίνητα στην κατοχή τους, ποια θα είναι η φορολογική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ακινήτων στον ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας;
 
5. Στη ΔΟΥ Κρανιδίου βρέθηκαν 161 εξωχώριες εταιρείες και στη ΔΟΥ Κύμης 24. Έχει διενεργηθεί έλεγχος σε κάποιες από αυτές και ποια τα αποτελέσματα.
 
6.Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανοίγματος των τραπεζικών λογαριασμών των προσώπων που βρίσκονταν στη λίστα Λαγκάρντ, σε πόσες περιπτώσεις υπάρχει έλεγχος σε εξέλιξη και ποια είναι τα αποτελέσματα.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής