Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2013-2016 και συγκεκριμένα στην παράγραφο ΣΤ.2 περί αναστολής προσλήψεων και διορισμών αναφέρεται ρητά ότι: ” οι προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν.3833/2010 ”.
 
Αναφερόμενος σε αυτή τη θετική εξέλιξη, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, που είχε αναδείξει το θέμα στη Βουλή και είχε αναλάβει και σχετική πρωτοβουλία, δήλωσε :
 
” Χαίρομαι γιατί οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών αντιλήφθηκαν την ανάγκη εφαρμογής του αυτονόητου.
 
Το άρθρο 101 του Συντάγματος για τη νησιωτικότητα, δεν μπορεί να αποτελεί γράμμα κενό περιεχομένου.
 
Τόσο στη συγκεκριμένη διάταξη, αλλά κυρίως στην αιτιολογική έκθεση, χρησιμοποιείται όλη η επιχειρηματολογία που είχαμε αναπτύξει σχετικά με την εξαίρεση των νησιωτικών δήμων από την απαγόρευση προσλήψεων και την υιοθέτηση της αναλογίας που ισχύει για όλους τους άλλους δήμους και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 
Θέλω να ευχαριστήσω τους Υπουργούς για το πνεύμα συνεργασίας αλλά και για το γεγονός ότι αντιλήφθηκαν το μέγεθος του προβλήματος και προχώρησαν στη νομοθετική εξαίρεση των νησιωτικών δήμων από την απαγόρευση προσλήψεων.
 
Με όσα ίσχυαν και με την προχειρότητα που αντιμετώπισε ο Καλλικράτης τους νησιωτικούς δήμους, ήταν αδύνατη η λειτουργία τους αφού πολλοί δεν έχουν ούτε το αναγκαίο προσωπικό αυτή τη στιγμή.”