Με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τα χρέη, αλλά και τη διαδικασία εκκαθάρισης των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε αδράνεια.

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των συνεταιρισμών, όπως ισχύει πλέον με τους νόμους 4015/2011 και 4384/2016, δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα, αφήνοντας, όμως, αρκετά κενά ως προς το πλαίσιο της εφαρμογής της εκκαθάρισης αλλά και των υποχρεώσεων τους.

Ειδικά στη Ρόδο, που υπήρχαν 45 συνεταιρισμοί, οι 13 τροποποίησαν το καταστατικό τους, αυτονομήθηκαν ή και συγχωνεύθηκαν, οι 6 βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης και οι 26 έχουν περιπέσει σε αδράνεια.

Ο κ. Κόνσολας θεωρεί ότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, όπως:

α) Ο χρόνος και ο τρόπος εκκαθάρισης των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε αδράνεια ή δεν τροποποίησαν και εναρμόνισαν το καταστατικό λειτουργίας τους.

β) Τα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή και αδράνειας, με δεδομένο ότι ακόμα και σε κατάσταση αδράνειας δημιουργήθηκαν χρέη, αφού οι συγκεκριμένοι συνεταιρισμοί δεν θεωρούνται ότι διέκοψαν τη λειτουργία τους.

γ) Το βαθμό εμπλοκής και τον καταλογισμό ευθυνών (αστικών κυρίως) των μελών των τελευταίων διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή αδράνειας.

δ) Το κόστος της διαδικασίας εκκαθάρισης και ο επιμερισμός του.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας: «το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει να δώσει σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις, κυρίως, όμως, να δρομολογήσει λύσεις που θα στηρίζονται σε ένα ορθολογικό πλαίσιο χωρίς να μετακυλήσει το κόστος σε ανθρώπους που είτε δεν έχουν άμεση ευθύνη είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αν υπάρχουν ατασθαλίες δεν πρέπει να υπάρξει έλεγχος και καταλογισμός ευθυνών».

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

 

3.10.2017, ΕΡΩΤΗΣΗ_ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ