Ο Βουλευτής τονίζει ότι η καταστροφή και οι ζημιές, που προκαλούν είδη της άγριας πανίδας, στη φυτική παραγωγή των αγροτών είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. 
 
Ο κ. Κόνσολας επικαλείται τις ζημιές που προκαλούνται από τα ελάφια στις αγροτικές καλλιέργειες στη Ν. Ρόδο αλλά και από άλλα είδη σε άλλες περιοχές της χώρας.
 
Επισημαίνει ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, που προβλέπει αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από τις αρκούδες και τους αγριόχοιρους, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι ελλιπής και πρέπει να αλλάξει.
 
Σε δήλωσή του, ο κ. Κόνσολας τονίζει:
 
«Είναι καιρός να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Στη Νότια Ρόδο αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, προκαλούνται εκτεταμένες καταστροφές από είδη άγριων ζώων, όπως τα ελάφια.
 
Δεν μπορούν να χορηγούνται αποζημιώσεις μόνο για ζημιές που προκαλούνται από τις αρκούδες και τους αγριόχοιρους.
 
Είναι ώρα να επικαιροποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Να χορηγούνται αποζημιώσεις και για τις ζημιές από τα ελάφια και άλλα είδη της άγριας πανίδας».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
 
ΘΕΜΑ: ‘’Αλλαγή και επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις των ζημιών που προκαλούνται στις αγροτικές καλλιέργειες από άγρια ζώα’’
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν μπορεί να μην επικαιροποιείται διαρκώς, συμπεριλαμβάνοντας και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν.
 
Υπάρχει ένα μεγάλο κενό που πρέπει να αντιμετωπιστεί και αφορά σε αποζημιώσεις που χορηγούνται από τον ΕΛΓΑ για καταστροφές που προκαλούνται στις αγροτικές καλλιέργειες από άγρια ζώα. Με τον ισχύοντα κανονισμό, χορηγούνται αποζημιώσεις μόνο για ζημιές που προκαλούνται από αρκούδες και αγριόχοιρους.
 
Η αρκούδα και ο αγριόχοιρος δεν είναι, όμως, τα μόνα είδη της άγριας πανίδας που προκαλούν ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες. Υπάρχουν τα ελάφια και τα αγριοκούνελα που αποτελούν πρόβλημα, με τις ζημιές που προκαλούν στο φυτικό κεφάλαιο των αγροτών.
 
Στη Νότια Ρόδο, οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων και η αποτέφρωση δασικών εκτάσεων, οδήγησαν τα ελάφια, σε αναζήτηση τροφής, στις αγροτικές καλλιέργειες. Αποτέλεσμα ήταν και είναι εκτεταμένες καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες.
 
Δυστυχώς, όμως, οι αγρότες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ, παρά το γεγονός ότι η καταστροφές στο φυτικό τους κεφάλαιο είναι αυταπόδεικτες και τεκμηριώνονται και από σχετικές εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες. Και αυτό γιατί η χορήγηση αποζημιώσεων για τις καταστροφές από άγρια ζώα, περιορίζεται στις ζημιές που προκαλούν δύο μόνο είδη: η αρκούδα και ο αγριόχοιρος.
 
Με τον τρόπο αυτό, όμως, αποκλείονται αγρότες από το δικαίωμα χορήγησης αποζημίωσης σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι καταστροφές που υφίστανται οι καλλιέργειές τους είναι σοβαρές, έστω και αν δεν προκαλούνται από τα δύο αυτά είδη αλλά από άλλα είδη της άγριας πανίδας, όπως τα ελάφια.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ για τη χορήγηση αποζημιώσεων στους αγρότες, που οι καλλιέργειές τους υφίστανται ζημιές και καταστροφές, από άγρια ζώα.
 
2.Εάν προτίθεται να συμπεριλάβει στο νέο κανονισμό και τα ελάφια στα ζημιογόνα αίτια που χρήζουν αποζημίωσης για τις καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου