Με έγγραφο της διευθύντριας της Γεν. Διεύθυνσης Αλιείας κας M. PARIAT, η Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει υποβάλλει ικανοποιητικό σχέδιο διαχείρισης για την αλιεία που διεξάγεται με βιντζότρατες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού για τη Μεσόγειο.

Ένα πρώτο σχέδιο για τις βιντζότρατες υπεβλήθη από την Ελλάδα το 2010. Η επιτροπή το εξέτασε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω σχέδιο δεν περιείχε επαρκή επιστημονικά δεδομένα, ούτε σαφείς στόχους όσον αφορά τη διατήρηση. Ενώ το ανωτέρω συμπέρασμα κοινοποιήθηκε δεόντως από την Επιτροπή στις ελληνικές αρχές, έκτοτε δεν υπεβλήθη κανένα αναθεωρημένο σχέδιο.

Με νεότερή της επιστολή στις 31.05.2011, η Ε.Ε. υπενθύμισε στις ελληνικές αρχές τις υποχρεώσεις τους και ζήτησε να υποβάλουν τα σχέδια διαχείρισης για τους τύπους αλιείας που αποτελούν αντικείμενο του άρθρου 19 του κανονισμού για τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Οι ελληνικές αρχές απάντησαν ότι σκοπεύουν να προβούν σε νέα συλλογή δεδομένων και να υποβάλουν νέο σχέδιο για τις βιντζότρατες τον Φεβρουάριο του 2012. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει κανένα σχέδιο διαχείρισης.

Επειδή η βιντζότρατα αποτελεί ένα πατροπαράδοτο παραδοσιακό εργαλείο από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας(πανάγρα κατά τον Όμηρο και σαγήνη κατά τον Πλούταρχο),

Επειδή σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 308 βιντζότρατες που δίνουν εισόδημα και εξασφαλίζουν την επιβίωση σε τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό οικογενειών, διάσπαρτων στη νησιωτική και παραθαλάσσια χώρα,

Επειδή η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει διαχειριστικό σχέδιο για τη σύννομη λειτουργία του αλιευτικού αυτού εργαλείου και στη συνέχεια, εάν το αποφασίσει, για την κατά παρέκκλιση λειτουργία ορισμένου αριθμού σκαφών σε συγκεκριμένες περιοχές στη χώρα,

Επειδή η Ελλάδα ελλείψει επαρκών αλιευτικών δεδομένων δεν τεκμηρίωσε πλήρη διαχειριστικό σχέδιο για τη βιντζότρατα κατά το πρόσφατο παρελθόν,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιες οι προθέσεις του Υπουργείου ως προς τη συνέχιση λειτουργίας της βιντζότρατας στην πατρίδα μας;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εφαρμογής του κανονισμού για την καταγραφή των αλιευτικών δεδομένων στην πατρίδα μας;

3. Ποιες οι προθέσεις του Υπουργείου για την κατάθεση προς την Ε.Ε. αιτήματος τροποποίησης του κανονισμού για τη Μεσόγειο και την επανεξέταση του ζητήματος συνέχισης υπό όρους της λειτουργίας του αλιευτικού αυτού εργαλείου στη χώρα;

4. Ποιες οι προθέσεις της Κυβέρνησης για την αναζήτηση συμμαχιών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία) που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες με τον εν λόγω κανονισμό για αντίστοιχα αλιευτικά εργαλεία στην επικράτειά τους;