Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, προσανατολίζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και μετά από πρόταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για την κατ΄ εξαίρεση εισαγωγή και άνευ εξετάσεων, προσφύγων ή παράνομων μεταναστών που αιτούνται άσυλο, στις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο και Σύρο.
 
Τίθεται ζήτημα, πλέον, ορθολογισμού αλλά και των προτεραιοτήτων που θέτει το Υπουργείο Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 
Αν το Υπουργείο Παιδείας οχυρωθεί πίσω από το επιχείρημα ότι η νομοθετική ρύθμιση για την κατ΄ εξαίρεση και άνευ εξετάσεων είσοδο προσφύγων σε σχολές αποτελεί πρόταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οφείλει να εξηγήσει και να απαντήσει για ποιο λόγο προσπέρασε και απαξίωσε τη σχεδόν ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την ίδρυση και λειτουργία του ελληνόφωνου και αγγλόφωνου τμήματος διοίκησης τουρισμού.
 
Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η συγκεκριμένη επιλογή αν τη συγκρίνουμε με την επιλογή του Υπουργείου Παιδείας να ακυρώσει, στην πράξη, και να παραπέμψει στις καλένδες τη νομοθετική ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης για την ίδρυση πανεπιστημιακών τμημάτων διοίκησης τουρισμού, ενός ελληνόφωνου και ενός αγγλόφωνου με καταβολή διδάκτρων, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Ρόδο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο.
 
Τίθενται, όμως, και μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως:
 
– Η γλώσσα. Οι πρόσφυγες και οι παράνομοι μετανάστες θα πρέπει να ενταχθούν παράλληλα και σε τμήματα εκμάθησης της γλώσσας, κάτι που σημαίνει νέες δαπάνες. Ποιος θα τις καλύψει, τη στιγμή που όλα σχεδόν τα ΑΕΙ αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα; 
 
– Η φοιτητική στέγη. Που θα διαμένουν όλοι αυτοί, με δεδομένο ότι στερούνται της οικονομικής δυνατότητας; Είναι δυνατόν τη στιγμή που δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης στη Ρόδο και οι Έλληνες φοιτητές να αναγκάζονται να πληρώνουν ενοίκιο, το Υπουργείο Παιδείας να θέτει άλλες προτεραιότητες;
 
– Ο κίνδυνος να λειτουργήσει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση ως πόλος έλξης για να έρθουν στη χώρα μας χιλιάδες νέοι πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες.
 
– Η έλλειψη στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα για την μετατροπή της Ελλάδας σε πυλώνα της τουριστικής εκπαίδευσης και στην προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, με δίδακτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική αυτοτέλεια των πανεπιστημίων μας.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση για την κατ΄ εξαίρεση και με συνοπτικές διαδικασίες εισαγωγή προσφύγων και παράνομων μεταναστών σε σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
2.Εάν θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων διοίκησης τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου