Πέρα από τις ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη νησιωτική χώρα, υπάρχουν και ζητήματα που συνδέονται με τις κτηριακές εγκαταστάσεις των δομών υγείας.
 
Η ανεπαρκής ή μηδενική συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, έχει δημιουργήσει πολλαπλά και δυσεπίλυτα προβλήματα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, στο οποίο κατέρρευσε, πρόσφατα, τμήμα της οροφής στην οικονομική υπηρεσία και από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμούς.
 
Ανάλογα προβλήματα με πτώσεις σοβάδων υπάρχουν σε όλο το κτήριο με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα εργαζομένων και πολιτών.
 
Οφείλω να επισημάνω ότι το κτήριο, που η κατασκευή του έγινε πριν από 80 χρόνια, έχει παραδοθει στη φθορά του χρόνου, χωρίς να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης και επισκευών.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν γνωρίζει το πρόβλημα και αν προτίθεται να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την εκτέλεση άμεσων εργασιών επισκευής και αποκατάστασης του κτηρίου του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου