Ο Βουλευτής που είχε πρωτοστατήσει στη δημιουργία Τομέα του ΕΚΑΒ στο νησί, όπως και στην Κω και στην Κάλυμνο, επικαλείται την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ της 1-8-2013, σύμφωνα με την οποία η λειτουργία του Τομέα θα ενεργοποιηθεί μετά την προμήθεια των νέων ασθενοφόρων και την πρόσληψη των διασωστών-πληρωμάτων.
 
Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι στην Κάρπαθο παραδόθηκαν ήδη τα δύο ασθενοφόρα που προέρχονται από δωρεά και ως εκ τούτου εκλείπουν οι λόγοι που εμπόδιζαν τη λειτουργία του Τομέα του ΕΚΑΒ στο νησί.
 
Η λειτουργία Τομέα του ΕΚΑΒ στο νησί θα αναβαθμίσει τη δημόσια υγεία και θα συμβάλλει στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.
 
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας τονίζει:
 
«Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργηθεί Τομέας του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο.
 
Μετά την παράδοση των δύο ασθενοφόρων στο νησί, η σημερινή διοίκηση του ΕΚΑΒ πρέπει να υλοποιήσει την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ της 1ης  Αυγούστου 2013.
 
Υλοποίηση σημαίνει άμεση στελέχωση και λειτουργία του Τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας
 
ΘΕΜΑ: «ʼμεση ενεργοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για τη δημιουργία Τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο, μετά και την παραλαβή των ασθενοφόρων»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ σε συνεδρίασή του, την 1η Αυγούστου 2013, αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του τότε Προέδρου, κ. Παπαγιαννίδη, τη σύσταση Τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο.
 
Ήταν μια ιστορική απόφαση αφού αναγνώριζε την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο, εξέλιξη που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.
 
Στην απόφαση αναφέρεται ότι η δημιουργία του τομέα θα υλοποιηθεί μετά την παραλαβή των νέων ασθενοφόρων και την πρόσληψη των διασωστών, προκειμένου να είναι εφικτή η λειτουργία τους.
 
Σας επισημαίνω ότι ήδη έχουν φτάσει στην Κάρπαθο δύο ασθενοφόρα, τα οποία προέρχονται από δωρεά, έχοντας πάρει πινακίδες κυκλοφορίας προκειμένου να τεθούν σε κυκλοφορία και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της δημόσιας υγείας στο νησί.
 
Είναι σαφές ότι η Πολιτεία οφείλει να προβεί άμεσα στη στελέχωση και στην άμεση λειτουργία τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο, αφού έχουν εκλείψει οι λόγοι που καθυστερούσαν τη λειτουργία του.
 
Το Υπουργείο Υγείας πρέπει άμεσα να στελεχώσει τον Τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο, αφού θεωρώ αυτονόητο, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη της μελέτης οργάνωσης και του σχεδίου δράσης του τομέα του ΕΚΑΒ στο νησί.
 
Η σχετική αναφορά υπάρχει άλλωστε στην απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, της 1-8-2013, για τη δημιουργία τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στη στελέχωση και λειτουργία του τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο, μετά και την παράδοση στο νησί των δύο ασθενοφόρων.
 
2. Εάν έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί από την πλευρά της αρμόδιας διεύθυνσης του ΕΚΑΒ η μελέτη οργάνωσης και του σχεδίου δράσης του νέου τομέα, όπως προβλεπόταν από την απόφαση του Δ.Σ του ΕΚΑΒ.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου