και στους αρχαιολογικούς χώρους, εκπέμπει ένα αρνητικό μήνυμα σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον τουρισμό μας.
 
Η αύξηση των δημοσίων εσόδων δεν μπορεί να καρποφορήσει μέσα από εύκολες λύσεις όπως η συγκεκριμένη, που είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει παράπλευρες απώλειες εσόδων από τη μείωση της επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία αλλά και την ανακοπή της δυναμικής του τουριστικού ρεύματος.
 
Αντίθετα, αύξηση των δημοσίων εσόδων μπορεί να υπάρξει μέσα από την υλοποίηση τολμηρών και πρωτοποριακών προτάσεων. 
Μία από αυτές, που εφαρμόζεται και σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες είναι η θέσπιση ενιαίου εισιτηρίου (με ημερήσια ή συγκεκριμένη χρονική διάρκεια) που περιλαμβάνει δικαίωμα εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία με ταυτόχρονη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αστικές συγκοινωνίες, μετρό).
 
Το μέτρο θα μπορούσε να έχει εφαρμογή όχι μόνο στα αστικά κέντρα αλλά και σε νησιά που υπάρχει δημοτική ή αστική συγκοινωνία αλλά και αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία.
 
Είναι ένα μέτρο που απαιτεί συνεργασία και συνέργειες μεταξύ συναρμόδιων υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων τους αλλά και της αυτοδιοίκησης.
 
Θεωρώ δεδομένο ότι θα αποφέρει περισσότερα έσοδα και θα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους τουρίστες και τους επισκέπτες. Σε πρώτη φάση πρέπει να εκπονηθεί μια οικονομοτεχνική μελέτη για την εφαρμογή του.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1.Εάν στους σχεδιασμούς του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία.
 
2.Εάν προτίθενται να εξετάσουν τη θέσπιση του μέτρου του ενιαίου εισιτηρίου για είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, με ταυτόχρονη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αστικές συγκοινωνίες και μετρό).
 
3.Προτίθενται να εφαρμόσουν, πιλοτικά, το συγκεκριμένο μέτρο και με ποια μορφή;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου