έχει δημιουργήσει εκρηκτική κατάσταση με τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος να είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στο έργο του ελέγχου και της καταγραφής των παράνομων μεταναστών.
 
Τις τελευταίες ημέρες το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση και υπολογίζεται ότι το 2015, ο αριθμός των παράνομων μεταναστών θα αυξηθεί κατακόρυφα.
 
Οι υπηρεσίες και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού στην Κω δοκιμάζονται σκληρά τις τελευταίες ημέρες και έχουν ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους. Η ανεξέλεγκτη και διαρκώς αυξανόμενη άφιξη παράνομων μεταναστών στην Κω, έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα.
 
Το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμεναρχείου δεν επαρκεί για το έργο του ελέγχου, της καταγραφής και της ταυτοποίησής τους, ενώ και οι εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης και του Λιμεναρχείου στο κέντρο της πόλης, είναι εντελώς ακατάλληλες για την προσωρινή παραμονή των παράνομων μεταναστών.
 
Αντιλαμβάνεστε τις δυσμενείς εντυπώσεις που δημιουργούνται από αυτές τις εικόνες στο κέντρο του νησιού, τη στιγμή, μάλιστα, που έχει αρχίσει η τουριστική περίοδος.
 
Απαιτούνται άμεσες ενέργειες από την πλευρά της Πολιτείας. 
 
Πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 235/2007, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης στην Κω και στη Ρόδο.
 
Με την τοποθέτηση συνοριοφυλάκων τα τμήματα αυτά θα αναλάβουν το έργο που σήμερα επιτελούν, αναγκαστικά, οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού στα δύο αυτά νησιά, ενώ, παράλληλα, θα επιφορτιστούν με τα ζητήματα της παράνομης μετανάστευσης.
 
Είναι δεδομένο, επίσης, ότι τίθεται και ζήτημα κτιριακής υποδομής για τη στέγαση των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης σε Κω και Ρόδο.
 Οι σχετικές δαπάνες και η διαμόρφωση των κατάλληλων κτιριακών υποδομών, μπορούν να δημιουργηθούν με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να ενεργοποιήσει άμεσα τις διατάξεις του Π.Δ 235/2007 που προβλέπει την ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης σε Κω και Ρόδο.
 
2.Εάν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία νέων και κατάλληλων κτιριακών υποδομών για τη στέγαση αυτών των Τμημάτων με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.
 
3.Εάν γνωρίζει την οριακή και εκρηκτική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος στην Κω τις τελευταίες ημέρες με το θέμα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και τι προτίθεται να κάνει.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου