παραχώρησε τη χρήση ακινήτου στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να στεγαστεί σε αυτό το Μουσείο της Χάλκης.
 
Το ακίνητο που αποτελούσε δωρεά ιδιώτη προς το Δήμο Χάλκης, χρήζει επισκευών και ειδικής διαμόρφωσης.
 
Η σχετική μελέτη για τη μετατροπή, τις επισκευές και τις παρεμβάσεις διαμόρφωσης του κτιρίου, έχει εκπονηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ρόδου.
 
Η δημιουργία Μουσείου στη Χάλκη θα αναβαθμίσει την εικόνα του νησιού και αποτελεί προϋπόθεση για να επαναπατριστούν αρχαιολογικά ευρήματα που συνδέονται με το νησί ή έχουν βρεθεί στη Χάλκη αλλά σήμερα βρίσκονται, διάσπαρτα, σε άλλα μουσεία.
 
Κάποια εξ αυτών φιλοξενούνται και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας.
 
Μετά την παραχώρηση του κτιρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού και την εκπόνηση της μελέτης για τη διαμόρφωση και επισκευή του, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η χρηματοδότηση του έργου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
 
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ένταξη χρηματοδότησης του έργου επισκευής και διαμόρφωσης του συγκεκριμένου κτιρίου, που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να στεγάσει το Μουσείο της Χάλκης.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου