Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ θα ενδυναμωθεί από μία συμφωνία ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση, το ΕΒΕΔ, που εκπροσωπεί τις παραγωγικές τάξεις και τον επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο, και τους κοινωνικούς φορείς.
 
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Κόνσολα προς το Δήμαρχο Ρόδου, έχει ως εξής:
 
Κύριε Δήμαρχε,
 
Ο ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ένας φόρος με κοινωνική στόχευση.
 
Ένας τέτοιος φόρος, δεν μπορεί να κινείται ανεξάρτητα από τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
 
Η αναμόρφωση και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ είναι επιβεβλημένες κινήσεις. 
 
Την επιβάλλει η ύφεση και η οικονομική κρίση, η αλλαγή των συνθηκών.
 
Γνωρίζω ότι αυτή είναι και η δική σας πρόθεση.
 
Θεωρώ ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να έχει συλλογικό χαρακτήρα, να αποτελέσει αντικείμενο δημόσιου διαλόγου με τις παραγωγικές τάξεις, τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο.
 
Πιστεύω στην καλόπιστη προαίρεση όλων.
 
Οι αλλαγές στο ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ θα διαθέτουν αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση αν αποτελούν κοινό τόπο, αντικείμενο διαλόγου και συμφωνίας ανάμεσα σε όλους. Ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και τις παραγωγικές τάξεις, το ΕΒΕΔ και το Οικονομικό Επιμελητήριο.
 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάλογο.
 
Και η καλύτερη μορφή διαλόγου είναι ο ανοιχτός και δημόσιος διάλογος με τη συμμετοχή όλων.
 
Δεν είναι στις προθέσεις μου να σας κάνω υποδείξεις, για το πλαίσιο, τη χρονική έκταση και τον τρόπο που θα οργανωθεί αυτός ο δημόσιος διάλογος.
 
Είναι, όμως, υποχρέωσή μου να καταθέσω συγκεκριμένη πρόταση, για να μην υπάρξουν περιθώρια για άγονες αντιπαραθέσεις και να μην καλλιεργηθεί η αίσθηση αποκλεισμού και δημιουργίας τετελεσμένων.
 
Προτείνω, να διοργανωθεί, με δική σας πρωτοβουλία και εντός της επόμενης εβδομάδας, συνάντηση των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης με το ΕΒΕΔ, το Οικονομικό Επιμελητήριο και τους φορείς, να διαμορφωθεί το πλαίσιο και το πεδίο των αλλαγών στο ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ και να κατατεθούν οι προτάσεις.
 
Μέσα από τον ανοιχτό, δημοκρατικό και δημόσιο διάλογο πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για μία συμφωνία.
 
Ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ θα ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο, μέσα από αυτή τη συμφωνία.