Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ιατρικός τουρισμός έχει ευρύτερη θεώρηση και διάσταση, συνδέεται με την αναβάθμιση του συνολικού τουριστικού μας προϊόντος.

Τα επόμενα χρόνια, είναι ένας από τους κλάδους του τουρισμού, που υπολογίζεται ότι θα γνωρίσουν μεγάλη ανάπτυξη. Αρκεί να υπολογίσουμε ότι δυνητικοί χρήστες των υπηρεσιών του ιατρικού τουρισμού είναι, συνήθως, οι ηλικίες άνω των 60, σήμερα στην Ευρώπη αυτές οι ηλικίες υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύουν το 1/5 του συνολικού πληθυσμού ενώ τα επόμενα 20 με 30 χρόνια θα αντιπροσωπεύουν το 1/3.

Πιστεύω ακράδαντα, κύριε Υπουργέ, ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει προορισμό ιατρικού τουρισμού.

Και ένα εμβληματικό μέρος, ταυτισμένο ιστορικά με την γέννηση της επιστήμης της, είναι η Κως, η πατρίδα του Ιπποκράτη, η οποία έχει όλες τις δυνατότητες να αποτελέσει κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Έχουμε ως χώρα, εξειδικευμένο και ικανό ιατρικό προσωπικό.

Μας λείπει το οργανωτικό και κυρίως το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε θέση, ως προορισμός ιατρικού τουρισμού.

Ο τομέας των υποδομών και των δομών δημόσιας, στις περιοχές που θα επιλεγούν ως πόλοι ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού είναι δομικό στοιχείο.

Το ίδιο ισχύει και για την πιστοποίηση και τα πρότυπα ποιότητας των παροχών ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, που πρέπει να περιέχονται στο θεσμικό πλαίσιο που θα δημιουργηθεί.

Πιστεύω, επίσης, ότι για ευνόητους λόγους, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες να διαμορφώσουν ή να αποκτήσουν υποδομές που θα παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως η αιμοκάθαρση, η αποκατάσταση – αποθεραπεία, ακόμα και ιαματικά λουτρά, τα οποία διαχωρίζω από τον τουρισμό υγείας ή ευεξίας που δεν είναι το ίδιο σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό.

Θεωρώ?ότι, δεδομένων των στενών δημοσιονομικών πλαισίων, μέσα στα οποία κινούμαστε, θα μπορούσε στο θεσμικό πλαίσιο, η αναβάθμιση των δομών και των υποδομών δημόσιας υγείας στις περιοχές που έχουν επιλεγεί ως πυλώνες ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού να γίνουν με τη σύμπραξη και του ιδιωτικού τομέα, όσων θελήσουν να επενδύσουν σε αυτή την προοπτική.

Όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα έχει δύο σκέλη.

Το πρώτο

αφορά στο θεσμικό πλαίσιο και τι αυτό θα περιλαμβάνει, μαζί με κάποιες προτάσεις – σκέψεις, που σύντομα και κωδικοποιημένα σας κατέθεσα.

Το δεύτερο

αφορά στα κριτήρια επιλογής των περιοχών που θα αποτελέσουν πόλο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού και αν η Κως εντάσσεται σε αυτά τα κριτήρια, όντας συνδεδεμένη με το ιστορικό κεφάλαιο αλλά και διαθέτοντας σημαντικές υποδομές στον τομέα των μεταφορών αλλά και της φιλοξενίας.

Ευχαριστώ.