Ο κ. Κόνσολας κατέθεσε πρόταση 7 σημείων για τη θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση των ΑΣΤΕ, προς τον Υπουργό Παιδείας, κ. Λοβέρδο, και την Υπουργό Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.
 
Ο Βουλευτής ζητά άμεση αλλαγή και επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών της ΑΣΤΕ, δυνατότητα φοίτησης των σπουδαστών σε μεταπτυχιακά προγράμματα, εξομοίωση των δικαιωμάτων των σπουδαστών των ΑΣΤΕ με αυτά των φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και μετονομασία των ΑΣΤΕ σε Ακαδημίες Ξενοδοχειακών Σπουδών προκειμένου να αποκτήσουν αυτόνομη ταυτότητα, συνδεδεμένη με εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο σπουδών.
 
Ο κ. Κόνσολας, που ζητά την επαναλειτουργία του Οικοτροφείου της ΑΣΤΕΡ, κατέθεσε και αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας για την έλλειψη βιβλίων στις ΑΣΤΕ, τη στιγμή που πλησιάζουμε το μέσο του ακαδημαϊκού έτους.
 
Προς: 
Αξιότιμη Κυρία
Όλγα Κεφαλογιάννη,
Υπουργό Τουρισμού
 
           Αξιότιμη κα. Υπουργέ,
 
Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στην Κρήτη και στη Ρόδο (ΑΣΤΕ), αποτελούν κορυφαία δομή που προσδίδει υπεραξία στον τουρισμό μας αλλά και την τουριστική εκπαίδευση και το έχουν αποδείξει διαχρονικά.
 
Οι σπουδαστές των ΑΣΤΕ εισάγονται μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων, έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των αποφοίτων των ΤΕΙ και μετά την αποφοίτησή τους, μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδο τους με κατατακτήριες εξετάσεις στα ΑΕΙ.
 
Τα τελευταία χρόνια, οι ΑΣΤΕ βρίσκονται σε μια παρατεταμένη περίοδο φθοράς και υποβάθμισης, η οποία πρέπει να ανακοπεί.
 
Αντιπροσωπευτικό δείγμα η αναστολή λειτουργίας του Οικοτροφείου της ΑΣΤΕ στη Ρόδο, οι ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και κυρίως οι ελλείψεις βιβλίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα βιβλία του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 παραδόθηκαν μετά το τέλος της χρονιάς ενώ τα βιβλία του ακαδημαϊκού έτους, που διανύουμε, δεν έχουν παραδοθεί ακόμα, ενώ και το Υπουργείο Παιδείας με την υπ. αρ. 22415/29-10-2014 απόφασή του, δέσμευσε τα χρήματα που προορίζονταν για την προμήθεια βιβλίων.
 
Προκύπτει άμεση ανάγκη αναβάθμισης των ΑΣΤΕ, σύμφωνα και με τις δικές σας δεσμεύσεις.
 
Σε αυτή την κατεύθυνση, θα ήθελα να συνδράμω καταθέτοντας προτάσεις.
 
1.ʼμεση αλλαγή και επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών των ΑΣΤΕ, το οποίο πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες συνθήκες. Οι ΑΣΤΕ πρέπει να διατηρήσουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα στην επαγγελματική ξενοδοχειακή εκπαίδευση (Hospitality Management). Το νέο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να ισχύσει από την περίοδο 2015-2016.
 
2.Κατοχύρωση, σε θεσμικό επίπεδο, της δυνατότητας των σπουδαστών των ΑΣΤΕ να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Είναι οξύμωρο να γίνονται δεκτοί από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα και να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα στον Ελλαδικό χώρο.
 
3.Δημιουργία ισχυρής και αυτόνομης ταυτότητας για τις ΑΣΤΕ με τη μετονομασίας τους σε Ακαδημίες Ξενοδοχειακών Σπουδών, εξέλιξη που θα τους προσδώσει μία αναβαθμισμένη ταυτότητα, συνδεδεμένη απόλυτα με το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης τους.
 
4.Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και των υποδομών των ΑΣΤΕ, για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και για την άσκηση δραστηριοτήτων που θα τους προσδώσουν οικονομική αυτοτέλεια. ʼμεση επαναλειτουργία του οικοτροφείου της ΑΣΤΕ στη Ρόδο.
 
5.Η παροχή των ίδιων δικαιωμάτων, που απολαμβάνουν οι φοιτητές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ στους σπουδαστές των ΑΣΤΕ. Αναφέρομαι στη σίτιση, στα ζητήματα της φοιτητικής στέγασης αλλά και των εκπτωτικών φοιτητικών εισιτηρίων.
 
6.Καθιέρωση του αυτοδιοίκητου των ΑΣΤΕ στα πρότυπα του θεσμικού πλαισίου για τη διοίκηση των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.
 
7.Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού των ΑΣΤΕ.
 
Θεωρώ ότι αυτές οι 7 προτάσεις μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και στη μετεξέλιξη των ΑΣΤΕ.
 
 
                                                                              
 
           
Προς: 
             
1. Αξιότιμο Κύριο
Ανδρέα Λοβέρδο,
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
               
2. Αξιότιμη Κυρία
Όλγα Κεφαλογιάννη, 
Υπουργό Τουρισμού
           
 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
 Αξιότιμη κα. Υπουργέ,
 
Σε μια εποχή που διευρύνονται οι δυνατότητες στους πολίτες για εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι ανάγκη να διασφαλισθεί και να ενισχυθεί η αναβάθμιση των ΑΣΤΕ αλλά και η προσβασιμότητα και η κινητικότητα σπουδαστών  στον τομέα του τουρισμού.
 
Σε συνέχεια και της πρότασης 7 σημείων που σας κατέθεσα για την αναβάθμιση της ΑΣΤΕ, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξεταστεί και ένα ακόμα θέμα, με ιδιαίτερη προσοχή.
 
Αφορά την είσοδο στις ΑΣΤΕ, αποφοίτων των ΙΕΚ, με ειδικότητα τουρισμού, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις και με συγκεκριμένη ποσόστωση επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις ΑΣΤΕ.
 
Θεωρώ επίσης ότι πρέπει να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της δυνατότητας που πρέπει να έχουν οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΡ να φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα ΑΕΙ και στα ΑΤΕΙ. Είναι οξύμωρο, να γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και να αποκλείονται στην Ελλάδα.
 
Με αυτό τον τρόπο οι απόφοιτοι θα μπορούν να εμπλουτίσουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας τους, στην αγορά εργασίας.
Εύχομαι να αποτιμήσετε θετικά την παραπάνω πρόταση. Βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση. 
                                                                                
 Με εκτίμηση,
 
                                                                              
Μάνος Κόνσολας
                                                                         
Βουλευτής Δωδεκανήσου