Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015
 
Με το άρθρο 34 παρ. 17 του Ν.4115/2013 δόθηκε η δυνατότητα στους επί πτυχίω φοιτητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να εξεταστούν στις εξεταστικές περιόδους του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου 2013 σε όλα τα μαθήματα που όφειλαν, ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονταν στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο. Περαιτέρω, με το έκτο άρθρο, παράγραφος 9 του Ν. 4218/2013, δόθηκε η δυνατότητα σε όλους πλέον τους φοιτητές να εξεταστούν στις εξεταστικές περιόδους του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου 2014 σε όλα τα μαθήματα που όφειλαν, επίσης ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονταν στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο. 
 
Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε για όλους τους φοιτητές και σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 με το άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4316/2014. Ειδικότερα, για τους επί πτυχίω φοιτητές, σε σχέση με την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2015, υιοθέτησε πρόσφατα σχετική ρύθμιση η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το άρθρο 39 του Ν. 4327/2015. 
.
Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη πρόνοια για τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2016. Δεδομένου ότι δεν έχει υιοθετηθεί σχετική διάταξη, χιλιάδες επί πτυχίω φοιτητές βρίσκονται εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της αναμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώσπου να καταστεί εφικτό να εξετασθούν σε οφειλόμενο μάθημα. Έτσι όμως αυτοί καθυστερούν σημαντικά να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ήδη δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η φοίτηση λαμβάνει χώρα εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους. Ειδικότερα οι φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα, καθώς είτε αναγκάζονται να διαμένουν στον τόπο φοίτησής τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με συναφή έξοδα (ενοίκιο, λοιπές δαπάνες διαβίωσης κ.α.), είτε υποβάλλονται σε πολυέξοδες μετακινήσεις. 
 
Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο και φέτος να υπάρξει σχετική πρόνοια.
 
Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:
 
-Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να χορηγηθεί η δυνατότητα στους επί πτυχίω φοιτητές να εξεταστούν στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2016 στα μαθήματα που οφείλουν, ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο;
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές
 
 
1)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
2)ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
3)ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΑΝΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ