Στο χώρο όμως της Παιδείας, που είναι εξαιρετικά ευαίσθητος, δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές αυτές οι πρακτικές. Στις αρχές Ιουλίου εξαρθρώθηκε κύκλωμα που χορηγούσε πλαστά πιστοποιητικά δυσλεξίας σε μαθητές. Στόχος, να εξαιρεθούν από τις γραπτές εξετάσεις και να εξεταστούν σύμφωνα με αντίστοιχες προφορικές.

Το περιστατικό όπως φαίνεται δεν είναι μεμονωμένο, το αντίθετο.

Ειδικά ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, τμήματα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής και Παιδοψυχιατρικής Νοσοκομείων του ΕΣΥ και αντίστοιχων πανεπιστημιακών όπως και ορισμένα ιδιωτικά κέντρα χορηγούν γνωματεύσεις δυσλεξίας.

Τον τελευταίο καιρό τα ιδιωτικά κέντρα δυσλεξίας αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει μια διαδικασία επανελέγχου, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν και καταγγελίες αλλά και αποχρώσες ενδείξεις.

Οι καταγγελίες αφορούν το Κέντρο Προστασίας Παιδιού ¨ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ¨στον Πειραιά που λειτουργούσε ως Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο για τη χορήγηση πιστοποιητικών δυσλεξίας, και το Λύκειο Ύδρας. Στο συγκεκριμένο Λύκειο, τα τρία τελευταία χρόνια, ο αριθμός των μαθητών της Γ΄Λυκείου, που κάνουν χρήση πιστοποιητικών δυσλεξίας, στις πανελλήνιες εξετάσεις, είναι ασυνήθιστα μεγάλος.

Ενώ ο συνήθης μέσος όρος κινείται μεταξύ 3% και 5%, στο συγκεκριμένο σχολείο σχεδόν οι μισοί μαθητές της Γ΄Λυκείου έχουν πιστοποιητικό δυσλεξίας και μάλιστα από την ίδια πηγή.

Ανάλογα κρούσματα, σε μικρότερη κλίμακα και ένταση, υπάρχουν σε όλη σχεδόν την Ελλάδα ενώ χρήση των πιστοποιητικών δυσλεξίας γίνεται και στις εξετάσεις για τα πτυχία ξένων γλωσσών.

Η συγκεκριμένη κατάσταση προσβάλλει κυρίως τα παιδιά που πραγματικά πάσχουν από δυσλεξία και τους γονείς τους και δικαίως έχουν ενταχθεί στο καθεστώς που διέπει την ειδική αγωγή.

Καταλύει τις έννοιες του δικαίου και της ισονομίας, αφού ουδείς μπορεί να χρησιμοποιεί ψευδή πιστοποιητικά για να απολαμβάνει διαφορετικής μεταχείρισης.

Πλήττει την ίδια την Παιδεία.

Η Πολιτεία οφείλει να θέσει αυστηρούς κανόνες. Οφείλει να προασπίσει την ισονομία και τη νομιμότητα από αυτού του είδους τις πρακτικές που καλλιεργούν αρνητικά πρότυπα συμπεριφοράς και κλονίζουν το περί δικαίου αίσθημα. Οφείλει να προχωρήσει σε επανέλεγχο όλων των περιπτώσεων, κατά την τελευταία τριετία, και να αποδώσει δικαιοσύνη επιβάλλοντας και τις σχετικές κυρώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί

1. Τι ποσοστά δυσλεξίας έχουμε στην Ελλάδα σήμερα;|

2. Αν υπάρχουν διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης των ιδιωτικών κέντρων από το Υπουργείο Παιδείας.

3. Σε τι ποσοστό εκδίδονται γνωματεύσεις από ιδιωτικά κέντρα;

4. Έγινε ουσιαστικός έλεγχος και επανέλεγχος “Follow up” των “δυσλεκτικών” τα τελευταία χρόνια και αν συμβαδίζουν με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια;

5. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η έρευνα που διατάχθηκε από τη Δικαιοσύνη. Εάν το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει τα περιστατικά στο συγκεκριμένο Λύκειο που αναφέρεται;

6. Εάν ο κ.Υπουργός Παιδείας προτίθεται να εκκινήσει τις διαδικασίες έρευνας και επανεξέτασης, για την τελευταία τριετία ώστε να αποκαλυφθεί ποια πιστοποιητικά δυσλεξίας είναι αληθή και ποια όχι. Ποιες κυρώσεις προτίθεται να επιβάλλει στους παραβάτες διοικητικά και πειθαρχικά;

7. Πόσα πιστοποιητικά χορηγήθηκαν από το ‘Μιχαλήνειο’ τα τελευταία 6 χρόνια, σε ποια σχολεία έγινε χρήση αυτών των πιστοποιητικών και αν το συγκεκριμένο κέντρο συνεχίζει να χορηγεί πιστοποιητικά;

8. Εάν το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση πιστοποιητικών δυσλεξίας, ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο.

9. Σε ποιους ελέγχους προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Υγείας;