Αθήνα, 05-08-2014
 
 
Θέμα : «Χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας και ποσοστού αναπηρίας».
 
Η χορήγηση του μηνιαίου Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου (Ε.Κ.Α.Σ.) καθιερώθηκε με το άρθρο 20 του ν.2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α’/ 20.08.1996). Το ανωτέρω αποτελεί ένα προνοιακό επίδομα, ύψους από 30 έως 230 ευρώ, που καταβάλλεται μηνιαίως σε συμπολίτες μας συνταξιούχους με ιδιαίτερα ισχνό, πραγματικό και τεκμαρτό, ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, προκειμένου να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες τους. 
 
Ωστόσο, η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας στις συνθήκες της διεθνούς οικονομικής κρίσης, μείωσε σε σημαντικό βαθμό τους δικαιούχους του προνοιακού αυτού επιδόματος. Συγκεκριμένες διατάξεις, όπως το άρθρο 34 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α’/05.08.2011), και το άρθρο 15 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ 256 Α’/31.12.2012), περιόρισαν την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. σε χαμηλοσυνταξιούχους συμπολίτες μας άνω των 65 ετών, εξαιρουμένων των παιδιών που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους.  
 
Βέβαια, με νεότερη διάταξη, και συγκεκριμένα με το άρθρο 8 παρ.1 του ν.4237/2014 (ΦΕΚ 36 Α’/12.02.2014) στους εξαιρουμένους του ανωτέρω ορίου ηλικίας συμπεριλήφθηκαν και οι ανάπηροι συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, πιστοποιημένο από τις επιτροπές ΚΕ.Π.Α., κάτι για το οποίο είχε δεσμευθεί και ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, με δημόσια δήλωσή του κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013.
 
Επειδή όμως πολλοί ανάπηροι συμπολίτες μας, με ποσοστό αναπηρίας κάτω του 80%, αδυνατούν να εργαστούν και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα, και
 
Επειδή η διακοπή της χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. έχει ως συνέπεια και την εξαίρεσή τους από τη μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα, υποχρεώνοντάς τους σε σημαντικά μεγαλύτερη δαπάνη, την οποία, αντικειμενικά, αδυνατούν να καλύψουν,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 
– Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προκειμένου να καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας και ποσοστού αναπηρίας, που αποδεδειγμένα αδυνατούν να εργαστούν και να ανταποκριθούν στις βιοποριστικές τους ανάγκες;
 
Επισημαίνεται, ότι τη συγκεκριμένη πρόταση περί της συνέχισης της χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας, έχει υποβάλει προς το αρμόδιο Υπουργείο και η Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2014, ύστερα από τη δημοσίευση του ν.4237/2014.   
 
     
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
 
  1. ʼννα Μάνη-Παπαδημητρίου, N.Πιερίας – Ν.Δ.
  2. Δημήτριος Τσουμάνης, Ν. Πρεβέζης – Ν.Δ.
  3. Μάνος Κόνσολας, Ν. Δωδεκανήσου – Ν.Δ.
4. Γεώργιος Π. Γεωργαντάς, Ν. Κιλκίς – Ν.Δ.
5. Αθανάσιος Π. Νταβλούρος, Ν. Αχαΐας – Ν.Δ.
6. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Ν. Ευβοίας – Ν.Δ.
7. Παναγιώτα Ιακωβίδου, Β’ Αθηνών – Ν.Δ.
8. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Ν. Ρεθύμνης – Ν.Δ.
9. Παύλος Βογιατζής, Ν. Λέσβου – Ν.Δ.
10. Γεωργία Μπατσαρά, Ν. Ημαθίας – Ν.Δ. 
11. Ασπασία Μανδρέκα, Ν. Φωκίδας – Ν.Δ.
12. Σίμος Κεδίκογλου, Ν. Ευβοίας – Ν.Δ.
13. Χρίστος Δήμας, Ν. Κορινθίας – Ν.Δ.
14. Διονύσης Σταμενίτης, Ν. Πέλλας – Ν.Δ.
15. Γιώργος Κοντογιάννης, Ν. Ηλείας – Ν.Δ.
16. Μιχάλης Ταμήλος, Ν. Τρικάλων – Ν.Δ.
17. Κυριάκος Βιρβιδάκης, Ν. Χανίων – Ν.Δ.
18. Κωνσταντίνος Τσιάρας, Ν. Καρδίτσας – Ν.Δ.
 19. Ανδρέας Μαρίνος, Ν. Ηλείας – Ν.Δ.
20. Μάξιμος Σενετάκης, Ν. Ηρακλείου – Ν.Δ.
21. Γεώργιος Στύλιος, Ν. ʼρτας – Ν.Δ.