Σε μια συγκυρία που το μεγάλο ζητούμενο είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας, η στήριξη της επιχειρηματικότητας και οι επενδύσεις, κάποιοι βρίσκονται και κινούνται σε ένα παράλληλο κόσμο.
Στον κόσμο των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και των δικών τους νόμων και κανόνων.
 
Στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους χιλιάδες μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες στο Νότιο Αιγαίο.
Πραγματοποίησαν επενδύσεις και ανέμεναν τη χρηματοδότηση τους από το Πρόγραμμα.
 
Στηρίχθηκαν και στην υπουργική απόφαση, που έδινε το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να ενταχθούν οριστικά στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει το 30% της επένδυσης (με δικά τους χρήματα έως τότε) μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.
 
Η σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εκδόθηκε στις 30.10.2013 σε μια προσπάθεια να αρχίσει να κινείται η πραγματική οικονομία. Διαφορετική άποψη, όμως, είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΣΠΑ, κ. Γιαννούσης.
 
Με εγκύκλιο του στις 22.11.2013, 20 μέρες μετά, έβαλε τους δικούς του κανόνες. Καθόρισε ότι το αίτημα επαλήθευσης της εκτέλεσης του 30% της επένδυσης από τις επιχειρήσεις θα υποβάλλεται μία και μοναδική φορά. Δεν θα δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να προσκομίσει ένα δικαιολογητικό σε μεταγενέστερο χρόνο και φυσικά πριν τις 30 Ιουνίου, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την ένταξη ή την απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων.
 
Δεν έμεινε μόνο εκεί ο κ. Γενικός Γραμματέας του ΕΣΠΑ.
 
Απαγόρευσε από τους αξιολογητές να έρχονται σε επαφή με τους επιχειρηματίες που είχαν καταθέσει πρόταση και υλοποιούσαν επενδύσεις, προκειμένου να τους ζητήσουν ένα πιστοποιητικό ή δικαιολογητικό προκειμένου να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα η αξιολόγηση.
 
Προχωρούσε ακόμα και την ύστατη ώρα σε τροποποιήσεις στον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτούνταν, ενώ πολλά από τα δικαιολογητικά που ζητούνταν έρχονταν σε σύγκρουση με την κείμενη φορολογική νομοθεσία.
 
Και όλα αυτά παρά τις οχλήσεις και τις επισημάνσεις των επιμελητηρίων, των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης και των αξιολογητών.
 
Ποια είναι σήμερα η εικόνα.
 
Μικροί και Μεσαίοι επιχειρηματίες επένδυσαν χρήματα, εμπιστεύθηκαν ένα Κράτος που αρχικά ενέκρινε τις προτάσεις του και στη συνέχεια τις απένταξε, θέτοντας το ίδιο εμπόδια. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΕΣΠΑ είναι κρατικός λειτουργός, δεν είναι Κράτος εν Κράτει.
 
Και οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τα χρήματα που επένδυσαν και κάποιοι από αυτούς βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και απελπισία.
 
Στο Νότιο Αιγαίο η κατάσταση είναι τραγική, η απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ της περιοχής μας, ξεπερνά το 30% ενώ σε όλη την υπόλοιπη χώρα( πλην Αττικής και Β. Αιγαίου) μόλις που υπερβαίνει το 2%.
 
Κάποιος που δεν δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες να προσκομίσουν δικαιολογητικά και συμπληρωματικά στοιχεία πριν τις 30.6 ή και προγενέστερα για επενδύσεις και έργα που έχουν ήδη κάνει, προκειμένου να ενταχθούν οριστικά στο πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθούν, είναι σαφές ότι δεν έχει επίγνωση της κατάστασης στην πραγματική οικονομία και στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση.
 
Και η διατύπωση αυτή είναι επιεικής.
 
Αν θέλουμε επενδύσεις ή όχι δεν είναι το μοναδικό ερώτημα που υπάρχει.
 
Υπάρχει και ένα δεύτερο και πιο σημαντικό: τι τον χρειαζόμαστε τον Γενικό Γραμματέα του ΕΣΠΑ; Ποια είναι η χρησιμότητα του όταν ο ίδιος θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στη χρηματοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων και στην παροχή ρευστότητας στην οικονομία;
 
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης γνωρίζει τι πρέπει να κάνει.
 
Το αυτονόητο.