Ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, έκανε την ακόλουθη δήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αναδεικνύει την αναγκαιότητα οικοδόμησης μιας βιώσιμης σχέσης ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και στο φυσικό περιβάλλον.

Ουσιαστικά, μιλάμε για μια νέα σχέση ισορροπίας που κινείται πέρα από τις ακραίες λογικές της άναρχης τουριστικής, αλλά και τις οριζόντιες και χωρίς λογική απαγορεύσεις, που έχουν οδηγήσει σε απαγόρευση οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τουρισμό, σχεδόν στο 80% της χώρας.

Προγραμματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, μέσα στο οποίο το φυσικό περιβάλλον και η επιχειρηματική δραστηριότητα θα έχουν ισόρροπη και αμφίδρομη σχέση.

Θέλουμε να ενισχύσουμε επενδυτικές  πρωτοβουλίες που θα συνδυάζονται με υποδομές και δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Μια σημαντική, όμως, καινοτομία, την οποία θα κάνουμε πράξη, είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικών δεικτών για τον τουρισμό μας. Ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει μια συνολική αποτύπωση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για να καταγράφεται η σχέση ανάμεσα στους φυσικούς πόρους και τον τουρισμό».