ωστόσο νομίζω ότι έχουμε την ευχέρεια τώρα που κάνουμε τον προγραμματισμό σ’ αυτή τη συνεδρίαση, να μπορέσουμε να αμβλύνουμε λίγο τη δραστηριότητά μας. 
 
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θυμίσω ότι βρισκόμαστε στην τρίτη παγκόσμια εβδομάδα οδικής ασφάλειας, με θέμα την παιδική οδική ασφάλεια. 
 
Είναι μια ευκαιρία, λοιπόν, να αναπτυχθούν οργανωμένα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας στα σχολεία μας.
 
Θέλω να σας καταθέσω την παρακάτω πρόταση, κύριε Πρόεδρε.
 
Θα μπορούσαμε να θεμελιώσουμε μια τεκμηριωμένη πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας και ενδεχόμενα να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων γι’ αυτό, ώστε να ενταχθεί το μάθημα της Οδικής Ασφάλειας ή Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας αλλά και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, ότι οι στατιστικοί δείκτες για την αιτία της πρόκλησης ατυχημάτων είναι πολύ υψηλοί και σχετίζονται άμεσα με την κακή συμπεριφορά των οδηγών.  Αυτό, έχει ως βάση, όμως, την ελλιπή ενημέρωση των νέων οδηγών, κυρίως. 
 
Εφόσον, το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης των αναλυτικών προγραμμάτων της εκπαίδευσης, θα ήταν πολύ χρήσιμο να καταθέσουμε την παραπάνω πρόταση.
 
Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα σας επιστήσω την προσοχή είναι στην έξαρση των ατυχημάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
 
Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε πως στη Ρόδο δραστηριοποιείται η ΕΥΘΥΤΑ, το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου , την οποία  
είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στην Επιτροπή αυτή τα προηγούμενα δύο χρόνια.
 
Είναι,  λοιπόν, μια λαμπρή ευκαιρία με αφορμή τον υψηλό δείκτη ατυχημάτων που ξεπερνά το μέσο όρο στη Ρόδο, να κάνουμε μία μονοθεματική συνεδρίαση με αφορμή τα προβλήματα της οδικής ασφάλειας της νησιωτικής χώρας και ιδιαίτερα στα μεγάλα νησιά με την παρουσία και της ΕΥΘΥΤΑ. 
 
Η ΕΥΘΥΤΑ έχει συλλέξει στοιχεία από όλα τα νησιά, επομένως θα μπορούσε πέρα από την ουσιαστική καταγραφή της πραγματικότητας, να υπάρξει η προσπάθεια ανάδειξης των ποσοστών των ατυχημάτων σε εθνικό επίπεδο ώστε να δοθεί η απαραίτητη προσοχή. 
 
Επομένως, προτείνω, κύριε Πρόεδρε, να πραγματοποιηθεί μία συνεδρίαση για την οδική ασφάλεια και τις υποδομές του νησιωτικού χώρου και μία που θα αφορά στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. 
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα (2011-2020) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο καθηγητής, κ. Γιώργος Καννελαϊδης, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα του στρατηγικού σχεδίου οδικής ασφάλειας, ενώ  στις 5 Δεκεμβρίου του 2012 παρουσιάστηκε στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής το Στρατηγικό Σχέδιο και προβλήθηκε και από το κανάλι της Βουλής. 
 
Θα ήταν εφικτό να προταχθεί η παρουσίαση αυτής της μελέτης, η οποία  εκπονήθηκε έπειτα από ανάθεση στα συναρμόδια Υπουργεία.
Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσει να υπάρξει μια τεκμηριωμένη επιστημονικά εποπτεία στην υφιστάμενη κατάσταση και θα δοθεί το έναυσμα για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παθογενειών και την ανάληψη δράσεων που θα μειώσουν τον αριθμό των οδικών ατυχημάτων. 
 
Είναι η μεγαλύτερη, η ευρύτερη και η μοναδική «ομπρέλα» που έχουμε αυτή τη στιγμή τεκμηριωμένη επιστημονικά, για το τι συμβαίνει στη χώρα και ποιες είναι οι προοπτικές επίλυσης των προβλημάτων. Αυτή η παρουσίαση θα καθοδηγήσει και το δικό μας προγραμματισμό και τις προτάσεις μας στα αρμόδια Υπουργεία.
 
 
Έχω τη γνώμη, κύριε Πρόεδρε ότι η πρόταξη της παρουσίασης του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας αλλά και η πραγματοποίηση των υπόλοιπων δύο συνεδριάσεων που πρότεινα,  αποτελούν σταθμό για την Επιτροπή μας και θα ήταν πολύ σημαντικό για μας να τις προγραμματίζατε για το επόμενο διάστημα. 
 
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο έργο σας, κύριε Πρόεδρε.