Η ευθύνη αυτή συμπεριλαμβάνει και την ανάγκη κάλυψης των αναγκών σε ιατροφαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό.
 
Το Νοσοκομείο της Ρόδου, μέχρι πρότινος, κάλυπτε τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας για προμήθειες ιατροφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες. Η έλλειψη, όμως, πόρων, ανάγκασε το Νοσοκομείο της Ρόδου να μην δέχεται να προμηθεύσει τις μονάδες με άλλο υλικό, λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού του κατά ένα εκατομμύριο ευρώ.
 
Αποτέλεσμα αυτού, είναι ότι από τις αρχές Μαρτίου τα τρία συγκεκριμένα Κέντρα Υγείας δεν μπορούν να προμηθευτούν ιατροφαρμακευτικό υλικό και  παρατηρούνται ήδη ελλείψεις στα Κ.Υ. Αρχαγγέλου και Έμπωνα με σοβαρότερη την έλλειψη οξυγόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγόντων περιστατικών.
 
Είναι σαφές ότι η 2η ΔΥΠΕ θα πρέπει, άμεσα να καλύψει τις ανάγκες, των Κ.Υ. Αρχαγγέλου, Έμπωνα και Γενναδίου.
 
Η μείωση, όμως, του προϋπολογισμού της ΔΥΠΕ και ειδικότερα του νοσοκομείου Ρόδου ενδέχεται να προκαλέσει, βραχυπρόθεσμα, ανάλογα προβλήματα στην προμήθεια αναλώσιμων αλλά και ιατροφαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να δώσει άμεση λύση, μέσω της 2ης ΔΥΠΕ, στο πρόβλημα προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού που αντιμετωπίζουν τα Κ.Υ. Αρχαγγέλου, Έμπωνας και Γενναδίου.
 
2.Εάν προτίθεται να αναπροσαρμόσει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Ρόδου προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την κάλυψη των αναγκών του σε αναλώσιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου