Ο Βουλευτής επισημαίνει, ότι το πρόβλημα χρονολογείται από το περασμένο καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Καρπάθου ενημέρωσε το ΔΕΔΔΗΕ, τόσο για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, όσο και για τις ορθές τιμές ζώνης σε αυτές τις περιοχές, όπως ισχύουν με τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. 
 
Ο κ. Κόνσολας ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών να δοθεί εντολή στο Γενικό Γραμματέα Εσόδων για να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση και είτε να επιστραφούν στους δικαιούχους τα χρήματα που αντιστοιχούν στην υπέρογκη χρέωση τους στο ειδικό τέλος ακινήτων είτε να συμψηφιστούν με τρέχουσες ή μελλοντικές οφειλές τους. 
 
Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του αυτή, ο κ. Κόνσολας δήλωσε: 
 
«Είναι απαράδεκτο να μην έχει διενεργηθεί από τον Αύγουστο η νέα ειδική εκκαθάριση που προβλέπει ο νόμος. 
 
Είμαστε μπροστά σε μία περίπτωση υδροκεφαλισμού και γραφειοκρατίας, σε μία περίπτωση ακραίου παραλογισμού. 
 
Ακίνητα στην ορεινή Κάρπαθο, στην Αρκάσα και στο Μεσοχώρι πλήρωσαν περισσότερα για το ειδικό τέλος ακινήτων από ό, τι ακίνητα σε άλλες περιοχές. Αναίτια υπολογίστηκαν υψηλές τιμές ζώνης, που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. 
 
Ο Δήμος έχει ενημερώσει, έχει αποστείλει τα σχετικά στοιχεία και το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να εφαρμόσει τη νομιμότητα. 
Να προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση και να αποκαταστήσει αυτή την αδικία».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα έχει ως εξής: 
 
 
E Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών
 
 
ΘΕΜΑ: ”Αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος ιδιοκτητών ακινήτων στην Κάρπαθο, από τα λανθασμένα στοιχεία τιμής ζώνης που οδήγησαν σε υπέρογκη οικονομική επιβάρυνση τους με το ειδικό τέλος ακινήτων” 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Με ερώτηση που κατέθεσα προς το Υπουργείο σας στις 6.8.2013 (αρ, πρ. 560) ανέδειξα το ζήτημα των υπέρογκων χρεώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε ορεινά χωριά της Καρπάθου, όπως η Αρκάσα και το Μεσοχώρι. 
 
Οι υπέρογκες αυτές χρεώσεις προήλθαν από τα λανθασμένα δεδομένα και στοιχεία που υπάρχουν στη βάση του ΔΕΔΔΗΕ και αφορούν στις τιμές ζώνης. 
 
Οι πολίτες που κλήθηκαν να καταβάλουν αυτές τις υπέρογκες χρεώσεις νιώθουν έντονα τόσο την αδικία όσο και τον παραλογισμό. 
 
Ορεινά χωριά της Καρπάθου εμφανίζονται με υψηλότερη τιμή ζώνης από ό,τι η πρωτεύουσα του νησιού, υπάρχουν, επίσης, διαφορές ακόμα και στο ίδιο ακίνητο με τις τιμές ζώνης να διαφέρουν από όροφο σε όροφο. 
 
Ο Δήμος Καρπάθου ενημέρωσε για το πρόβλημα, μόλις αυτό ανέκυψε, και για το λανθασμένο υπολογισμό της τιμής ζώνης. 
Μετά από 6 μήνες, δεν έχει βρεθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. 
 
Απαιτείται άμεσα η εφαρμογή της διάταξης που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις στο Ν.4152 του 2013 (άρθρο 1 , υποπαράγραφος Α7, περίπτωση 5). 
 
Προβλέπεται ρητά, ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις διενεργείται νέα εκκαθάριση, με διαδικασία που καθορίζει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην Κάρπαθο και αν προτίθεται να δώσει εντολή στο Γενικό Γραμματέα Εσόδων να προχωρήσει στη διαδικασία της νέας εκκαθάρισης για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ώστε να αποκατασταθεί η άδικη και άνιση αντιμετώπιση των ιδιοκτητών ακινήτων στο νησί. 
 
2. Στην περίπτωση που διακριβωθεί το ακριβές ποσό των υπέρογκων χρεώσεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, θα υπάρξει έντοκη επιστροφή τους στους δικαιούχους ή συμψηφισμός έναντι τρεχουσών και μελλοντικών τους υποχρεώσεων έναντι του δημοσίου; 
 
O Ερωτών Βουλευτής
 
 
Μάνος Κόνσολας